Ervěnický koridor je stále unikátem

Během výstavby koridoru bylo přemístěno 520 milionů metrů krychlových zeminy. Foto: wikipedia.org

Před čtyřiceti lety, v květnu 1985, byla slavnostní jízdou vlaku plného čestných hostů završena výstavba takzvaného Ervěnického koridoru. Dodnes se jedná o velmi unikátní stavbu, která vznikla na výsypce lomů Československá armáda a Jan Švermas a vede tudy železniční trať, silnice a do potrubí svedená řeka Bílina.

Abychom byli úplně přesní, byly sem postupně přeloženy železniční trať Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary, silnice první třídy Karlovy Vary – Chomutov – Děčín a řeka Bílina. Celé kouzlo této akce mimo jiné spočívá v tom, že takzvané liniové stavby byly přeloženy na odtěžené území, které bylo po vyuhlení zasypáno. Dost těžkou hlavu měly z celé akce projektantské firmy Pragoprojekt, Hydroprojekt a Státní ústav dopravního projektování pro železniční trať. Musely projektovat v předstihu, ačkoliv byly zvyklé zpracovávat projekt do již zaměřeného terénu. Navíc se k datu realizace dosypávalo ještě více než 100 milionů kubíků zeminy.

Čtěte také:
Vesnický potok se spojí s řekou Bílinou
Dámy, které žádná technika na šachtě nenahradí

Už od počátku panovaly obavy, zda se dá vše stihnout ve stanovených termínech. Výstavba Ervěnického koridoru se tak dostala až na jednání národní a federální vlády. Nakonec na ni dohlíželi i zmocněnci předsedy vlády. Jako první byla úspěšně (a v termínu) dokončena přeložka řeky Bíliny do zhruba tříkilometrového trubního koridoru. To se psal duben roku 1981. Po ní následovaly silnice a železniční trať. Protože se předpokládalo, že násep bude zpočátku ještě pracovat a výsypka by mohla klesat až půl metru za rok, je trať po koridoru čtyřkolejná, aby se po dvou kolejích dalo jezdit a další dvě se průběžně opravovaly. elektrická trakce se na koridor dostala až v roce 1989.

Ervěnický koridor patří dodnes mezi unikáty. Během jeho výstavby sem bylo přemístěno 520 milionů metrů krychlových zeminy. Některé zdroje dokonce tvrdí, že objem založených zemin dosáhl 940 milionů kubíků. Největší mocnost výsypky je 130 metrů, převýšení dosahovala až 170 metrů.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Sen každého kluka z pískoviště
V lomu našli pravěký strom starý 20 milionů let
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu