Doba čtení:1 m, 35 s
Solárníci dlouho mluvili o tom, že chtějí elektrárny budovat především na střechách. Nyní se ale ukazuje, že drtivá většina výkonu má být postavena v klasických solárních parcích na zemi včetně zemědělské půdy. Foto: wikipedia.org

Z Modernizačního fondu Evropské Unie nejspíš nebude možné dotovat solární elektrárny na plochách zemědělského půdního fondu. Solárníci se proti tomu bouří a tvrdí, že by to znamenalo faktickou stopku pro rozvoj obnovitelných zdrojů v příštích letech.

V zemědělském půdním fondu nejsou zařazena jen území pro pěstování plodin, ale také všechny nevyužívané, znehodnocené plochy po bývalých továrnách, skládkách nebo dolech.

Čtěte také:
Stabilita výroby z OZE je iluze
Češi žádají energetickou soběstačnost

„Absolutní vyloučení podpory projektů fotovoltaických elektráren na zemědělském půdním fondu, bez ohledu na kvalitu půdy a charakter porostu, považujeme za systémově chybné. Na rozdíl od jiných staveb nevede výstavba fotovoltaické elektrárny ke znehodnocení půdy v lokalitě,“ uvedl pro idnes.cz programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

„Pokud by skutečně začal platit zákaz stavět fotovoltaiky na všech plochách zemědělského půdního fondu včetně výsypek, tak je možné rovnou říci, že skoro žádné relevantní nové obnovitelné zdroje v Česku z modernizačního fondu nevzniknou. Znamenalo by to stopku rozvoji obnovitelných zdrojů na příští léta,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Pouze střechy prý nestačí

Modernizační fond, z něhož by se do roku 2030 mělo rozdělit podle odhadu 154 miliard korun, má přispět k dekarbonizaci a většímu „ozelenění“ české energetiky. Cílem je, aby země dokázala i na konci dekády plnit zpřísněné klimatické závazky.

Zástupci solárníků dlouhodobě mluví o tom, že by se měla podporovat výstavba fotovoltaických elektráren na střechách. Náhle se však rojí studie, podle nichž jen instalace na střechách stačit nebudou, není jich dostatek vhodných. A ani se nedají tak rychle stihnout. Jejich výstavba je navíc ve srovnání s parky (přepočteno na jednotku instalovaného výkonu) výrazně dražší. A tak chtějí solárníci i na zemědělskou půdu.