Evropská komise chystá „uhlíková cla“

Máte názor na nápad zavést „uhlíková cla“? Dejte je Evropské komisi na vědomí. Stačí vyplnit dotazník na jejích stránkách. Foto: pixabay.com

Komise chystá směrnici zavádějící „uhlíkové vyrovnání na hranicích“, tedy uhlíková cla. Ve veřejné konzultaci však nepřipouští možnost cla jednoznačně odmítnout.

Příprava uvedení celého Green Dealu do života jede v Bruselu na plné obrátky. Do poloviny příštího roku by například měla být hotová směrnice, která zavede na vnějších hranicích členských zemí EU takzvaná uhlíková cla.

„Snaha Evropy o dosažení klimaticky neutrálního stavu do roku 2050 by mohlo být ohroženo nedostatkem úsilí na straně našich mezinárodních partnerů. To by znamenalo riziko úniku uhlíku. K tomu dochází tehdy, když společnosti přesouvají výrobu do zemí, které mají ohledně emisí méně přísné předpisy. V takovém případě by ke snížení celosvětových emisí nedošlo. Tomuto riziku by se podařilo zabránit díky novému mechanismu, který by stanovil cenu uhlíku na dovoz určitého zboží ze zemí mimo EU,“ těmito poněkud kostrbatými větami Evropská komise začíná vysvětlovat, proč chce zavést cla, která eufemisticky nazývá „uhlíkové vyrovnání na hranicích“. Podle představ Bruselu to zkrátka pomůže snižovat globální emise.

Čtěte také:
Francouzský ministr ukázal, co chybí Green Dealu
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Veřejná konzultace, vyhlášená Komisí (zde), je určena všem odvětvím, zejména energeticky náročným průmyslovým odvětvím, a souvisejícím hospodářským činnostem. Ale je otevřená pro kohokoli odkudkoli na světě. Než se podíváme na formu, jakou samotná konzultace mezi zájemcem a EK probíhá, je potřeba podívat se na to, jak to celé Komise myslí, respektive proč konzultaci dělá. Raději čtěte pozorně.

„Zelená dohodu pro Evropu zdůraznila, že pokud „rozdíly v míře ambicí ve světě přetrvají, zatímco EU bude své cíle v oblasti klimatu zvyšovat, navrhne Komise pro vybraná odvětví mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, aby se omezilo riziko úniku uhlíku“. Rizikem úniku uhlíku se rozumí buď to, že je výroba přesunuta z EU do jiných zemí s nižšími ambicemi v oblasti snižování emisí, nebo že se produkty EU nahrazují uhlíkově náročnějšími. Jestliže se toto riziko naplní, nedojde k žádnému snížení globálních emisí, a úsilí EU a jejího průmyslu o splnění globálních cílů v oblasti klimatu stanovených Pařížskou dohodou tak bude zmařeno. Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích by zajistil, aby cena dovozu odrážela lépe obsah uhlíku. Toto opatření bude koncipováno tak, aby bylo v souladu s pravidly Světové obchodní organizace a dalšími mezinárodními závazky EU. Představovalo by alternativu k současnému bezplatnému přidělování povolenek nebo kompenzaci zvýšení cen elektřiny, které mají předcházet riziku úniku uhlíku stanovením ceny uhlíku v systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). V této souvislosti a v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy se Komise rozhodla zahájit otevřenou veřejnou konzultaci, jejímž cílem je shromáždit názory zúčastněných stran na mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. Cílem konzultace je: • poskytnout všem občanům a organizacím příležitost formovat vývoj politiky v této oblasti • získat stanovisko občanů k možnostem politiky a jejich možným dopadům • určit příležitosti a výzvy v souvislosti s budoucím mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích“.

Jak tedy konzultace probíhá? Po registraci (odkaz najdete zde) se dostanete na dotazník, který má dvě části. Jednu pro každého, druhou pro odborníky. Ale vyplnit může každý všechno. Čeština dotazníku je solidní, takže s jazykem nikdo problémy mít nebude. Může ovšem hned z kraje mít problém s tím, dotazník nenabízí například žádnou možnost zavedení uhlíkových cel odmítnout. Můžete se sice vyjádřit třeba k tomu, zda zavedení bude znamenat malou administrativní zátěž, nebo zda přispěje k tomu, aby firmy nestěhovaly své provozy z EU, ale odmítnout jejich zavedení nejde.