Experti měřili, zda neuniká metan

elektrarna-trebovice-wikipedia-ladin_compressed

Mezi nejnáročnější dokončené patřil soubor protimetanových opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích. Foto: wikipedia.org Ladin

Odborníci ze státního podniku Diamo, který se v Moravskoslezském kraji stará o areály bývalých černouhelných dolů a zahlazování hornické činnosti, letos ve vybraných lokalitách dokončili plošné měření důlních plynů, jež tam vystupují na povrch.

V oblasti o celkové rozloze 4300 hektarů zmapovali hlavní riziková místa, nyní odborná komise postupně posuzuje výsledky měření a stupeň možného ohrožení obyvatel. Následně navrhne pro jednotlivá místa nejvhodnější ochranná opatření. Sdělila to mluvčí podniku Diamo Jana Dronská.

Čtěte také:
Babiš je opět proti horníkům
Babiš odmítá kompenzace pro horníky z Mostecka

Jednotlivé postupy řešení jsou závislé na hustotě zástavby, typu objektu, způsobu jeho užívání a především na konkrétní míře ohrožení stavby. Ochranná opatření rozdělujeme na pasivní a aktivní. Mezi pasivní patří například 92 nových metanoměrných čidel a 170 nových odplyňovacích vrtů,“ uvedl ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Josef Havelka.

Mezi nejnáročnější dokončené akce patří podle Dronské soubor protimetanových opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích. Odborníci tam nainstalovali odplyňovací systém s 18 čidly, dvěma odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů. „Nedávno jsme také schválili zabezpečení základní školy v Ostravě-Radvanicích, kde byly v blízkosti objektu naměřeny koncentrace až dvou procent metanu,“ uvedl specialista závodu Odra na protimetanová opatření Kamil Šperlín.

Jako hranice, která signalizuje možné nebezpečí, byla stanovena koncentrace půl procenta metanu v půdním vzduchu. Šperlín uvedl, že v radvanické škole byly nainstalovány například ventilátory, 21 snímačů metanu, izolovány podlahy a rekonstruována kanalizace.

Na systému opatření, která mají ochránit obyvatele ostravsko-karvinské aglomerace před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch, pracuje závod Odra už šest let. Na místech výstupů plynů jsou typické oplocené komínky, které mohou lidé běžně vidět i na řadě veřejných míst, v Ostravě například u Divadla Antonína Dvořáka v centru města nebo u obchodního a administrativního centra Nová Karolina.

Všechna opatření jsou pravidelně monitorována. „Na dispečink státního podniku Diamo na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích je napojeno aktuálně celkem 538 čidel, obvykle instalovaných v kolektorech, ve sklepních prostorech objektů nebo na odplyňovacích komíncích. Dispečerské pracoviště funguje nepřetržitě,“ uvedla Dronská.

Mohlo by vás zajímat:
Rypadlo váží jako 2700 škodovek
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
„BIG MUSKIE“ – největší chodící bagr