Fiedler: Jezero Most otevřeme v září

Jezero Most je antropogenní jezero v Ústeckém kraji, které vzniklo jako projekt rekultivace bývalého Dolu Ležáky, sloužícího od 70. let 20. století do 31. srpna 1999 k těžbě hnědého uhlí. Foto Tomáš Zahálka

Nový ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který má na starosti také velká jezera u Mostu a Ústí nad Labem, Walter Fiedler oznámil, že k otevření Jezera Most dojde v září letošního roku.

„Slavnostní otevření jezera Most připravujeme ve spolupráci s Magistrátem města Most na září. Chceme se jeho návštěvníkům pochlubit naší dobře odvedenou prací. Spojíme tuto akci s vyhlášenými Mosteckými slavnostmi,“ uvedl Fiedler pro Týdeník Mostecko.

Čtěte také:
Spor o pozemky okolo jezera Milada
Na rekultivačních jezerech může vyrůst elektrárna

Prozradil i novinky, které se chystají u jezera Milada. „Buduje se nová kanalizační síť, vodovody a elektrické přípojky. Dále se také pokračuje na revitalizaci koryta Modlanského potoka,“ popsal Fiedler, který věří, že v nové pozici bude moci plně využít dlouholeté zkušenosti ze Severočeských dolů a dalších společností.

Novým úkolem PKÚ je ověřit, zda lze vytvořit v Podkrušnohoří energetickou soustavu průtočných jezer. Pokud by se již vzniklá a další plánovaná jezera propojila, získala by Česká republika podle prvních propočtů nový velký zdroj energie s výkonem malé jaderné elektrárny. Projekt je klíčový i v souvislosti se zadržování vody v krajině, což má pomáhat v očekávané éře sucha. Spojení jezer by pak mělo celostátní význam – obrovský vodní zdroj by se vyrovnal Vltavské kaskádě s jejími přehradami.

 „Zásobování vodou a energiemi bude v příštích letech zásadním tématem. Propojená soustava jezer a nové zdroje energie jsou velmi potřebnými projekty nejen pro obyvatele krušnohorské oblasti a považuji je za budoucnost našeho podniku. V současné době se pracuje na přípravě studií proveditelnosti. Podle usnesení vlády 421/2019 je uloženo našemu zřizovateli Ministerstvu průmyslu a obchodu předložit Vládě České republiky do konce roku 2020 zpracované posouzení realizovatelnosti vytvoření propojené vodohospodářské soustavy u již dokončených i plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po úplném dokončení těžby uhlí v Ústeckém kraji. Na zpracování této studie spolupracujeme například s Povodím Ohře, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, s těžebními organizacemi a výzkumnými ústavy,“ vysvětlil Fiedler.

Walter Fiedler (53 let) vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. Byl předsedou představenstva a ředitelem společností SD – KOMES, Skládky Tušimice či společnosti PRODECO. Řadou pozic si prošel v Severočeských dolech, mimo jiné jako revírník, revizní technik velkostrojů, později byl vedoucím odboru strategických projektů, naposledy členem představenstva a technickým ředitelem firmy. Na postu ředitele PKÚ vystřídal Petra Lence, který pracoval ve státním podniku od roku 1992 a v lednu 2020 se stal generální ředitelem těžebních společností skupiny Sev.en Energy působících na Mostecku.

Mohlo by vás zajímat:
Obnovitelné zdroje? Kam vítr, tam analýza
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů