Doba čtení:1 m, 45 s
Projekt by zajistil pracovní místa až pro 600 lidí a trvalou podporu pro 350 podniků v regionu Hunter. Foto: wikipedia.org

Nezávislá plánovací komise australského státu Nový Jižní Wales (IPC) po dlouhé kampani místní skupiny původních obyvatel zamítla žádost těžební společnosti Glencore na rozsáhlé rozšíření povrchového uhelného dolu Ravensworth v údolí Hunter Valley.

Glencore chce v dole Ravensworth nedaleko Singletonu během dvou desetiletí vytěžit dalších 135 milionů tun uhlí. IPC ale rozhodla, že navrhovaný projekt Glendell Continued Operations „není ve veřejném zájmu“ a odstranění nedaleké usedlosti Ravensworth by poškodilo hodnoty kulturního dědictví domorodců, uvedl server abc.net.au.

IPC uvedla, že projekt by přinesl ekonomické a sociální přínosy a také pracovní místa, uznala, že sociální problémy, problémy v oblasti životního prostředí a kvality ovzduší by společnost Glencore mohla v případě schválení rozšíření zvládnout, ale uvedla, že dopady na kulturní dědictví jsou příliš rozsáhlé.

Odstranění komplexu Ravensworth Homestead a souvisejícího dědictví z této lokality by představovalo významnou ztrátu pro budoucí generace,“ uvedla IPC.

V Západní Austrálii hrozí blackout

Rozhodnutí pod palbou kritiky

Společnost Glencore uvedla, že je rozhodnutím IPC zklamaná a že zváží další kroky. „Je to obzvláště skličující vzhledem k tomu, že společnost Glencore investovala více než šest let a 25 milionů dolarů do studií a konzultací s komunitou, aby vytvořila životaschopný a ekologicky udržitelný projekt. Projekt by zajistil pracovní místa až pro 600 lidí a trvalou podporu pro 350 podniků v regionu Hunter. Pečlivě přezkoumáme rozhodnutí a odůvodnění IPC a poté se rozhodneme, zda je třeba podniknout další kroky,“ uvedla firma v prohlášení.

Rozhodnutí IPC kritizovala i Rada pro nerostné suroviny Nového Jižního Walesu (NSW Minerals Council). Rada poukázala na to, že nejméně dvě třetiny podání veřejnosti, která obdržela k projektu, jej podpořily. Uvedla, že projekt by zajistil téměř 700 pracovních míst, přinesl by kapitálové investice ve výši více než 500 milionů dolarů a obyvatelům Nového Jižního Walesu by poskytl licenční poplatky ve výši více než 300 milionů dolarů.

Rada kritizovala tříčlenný panel IPC a uvedla, že se nezodpovídá vládě Nového Jižního Walesu a veřejnosti.