Doba čtení:2 m, 33 s
Během celého zásahu měli na sobě elektrárenští hasiči protichemické obleky. Foto: ČEZ

Letošní poslední havarijní cvičení mají za sebou profesionální hasiči, kteří bdí nad uhelnými elektrárnami Skupiny ČEZ. Celoroční kolečko prověření jejich připravenosti na mimořádné situace se uzavřelo v Elektrárně Počerady.

Tam při stáčení Sataminu 3711, který se používá pro snížení emisí NOx, praskla propojovací hadice mezi automobilovou cisternou a zásobníky. Přečerpávaná látka tak začala „unikat“ do prostoru mimo záchytnou jímku.

Čtěte také:
Únik dat ČEZ hraničil s trestným činem
Babiš chce vysvětlit bulharskou transakci ČEZ

Obsluha cisterny ihned informovala ohlašovnu požárů a dispečer vyhlásil poplach pro jednotku Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady. Po příjezdu na místo a zhodnocení situace pak velitel zásahu vydal dispečerovi pokyn, aby telefonicky vyrozuměl směnového inženýra. Ten následně svolal členy havarijního štábu,“ přiblížil námět cvičení Radek Vymazal, specialista havarijní připravenosti a požární ochrany klasické energetiky ČEZ. Jak ke scénáři ještě dodal, hasiči vytyčili zónu, do níž neměl kromě zasahujících nikdo další přístup. Rovněž se vydali zmapovat situaci, tudíž zjistit, kolik látky vlastně uniklo a jaké jsou hrozby jejího případného dalšího úniku. „Samozřejmě, že během celého zásahu měli na sobě protichemické obleky.“

Vzhledem k tomu, že Elektrárna Počerady je v rámci Skupiny ČEZ samostatným podnikem (akciovou společností), byli tamní profesionální hasiči vyčleněni do samostatného Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady, a. s. (HZSp – EPC). Z pohledu jejich velitele Miroslava Jirkovského vše proběhlo tak, jak by mělo, kdyby zasahovali v reálu při likvidaci úniku jakékoliv pro životní prostředí či lidskému zdraví nebezpečné látky.

Spokojen byl i místopředseda havarijního štábu a technický ředitel Elektrárny Počerady, a. s., Luboš Elšlégr. „Smyslem každého havarijního cvičení je hlavně ověření reakcí a součinností zúčastněných osob, v našem případě tedy obsluhy cisterny, směnového inženýra, hasičů, členů protipožární hlídky a všech z havarijního štábu. Směnový inženýr postupoval v souladu s plánem havarijní připravenosti i havarijním plánem výrobce elektřiny a tepla. Hasiči rovněž prokázali, že jsou profesionálové na svých místech. Zapomenuto nebylo ani na ověření všech kontaktů v rámci ohlašovací povinnosti,“ řekl.

A co že to vlastně uniklo z prasklé hadice? V souvislosti s plněním náročných požadavků nové legislativy zaměřené na ochranu životního prostředí byla v listopadu 2015 v Elektrárně Počerady dokončena ekologická investiční akce zaměřená na snížení emisí NOx na blocích 2, 3, 4 a 5, a to pomocí technologie selektivní nekatalytické redukce. Její princip spočívá ve vstřikování močoviny – redukčního prostředku Satamin 3711 do spalovací komory a jeho následné reakci s NOx při teplotách v rozmezí 870 až 1 050 °C. Garančním měřením bylo přitom ověřeno, že emise NOx poklesly na 200 mg/m3 oproti původním 450 až 550mg/m3.

„V roce 2016 přitom vešla v platnost směrnice Evropské unie ukládající všem zdrojům s instalovaným výkonem nad 50 MW snížení emisí oxidů dusíku na hodnotu do 200 mg/m3, a to maximálně do poloviny roku 2020. Tento nový ekologický standard díky své modernizaci Elektrárna Počerady již tedy v předstihu splňuje,“ uzavřel Luboš Elšlégr.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Sen každého kluka z pískoviště
Japonci začali těžit na mořském dně
Ve Švýcarsku vyvíjejí elektrogiganta