Doba čtení:1 m, 7 s
Na rekultivovaných plochách kolem povrchových lomů Vršany a ČSA se nachází několik hmyzích hotelů. Foto: Sev.en Energy

Stejný hmyzí hotel, jaký už obývají noví nájemníci na rekultivovaných plochách lomů Vršany a ČSA, postavili během zimních měsíců truhláři firmy Rekultivace ze skupiny Sev.en ve spolupráci s městem Most také v parku Šibeník. S prvními teplými jarními dny může začít velké hmyzí stěhování.

Hmyzí hotel má na zadní straně informační tabuli, která představuje některé z jeho potenciálních nájemníků. Jak si žijí slunéčka sedmitečná, blanokřídlí nebo třeba škvoři, mohou Mostečané sledovat při svých procházkách parkem. Na rekultivovaných plochách kolem povrchových lomů Vršany a ČSA se nachází několik hmyzích hotelů. Jeden z prvních byl umístěn nedaleko cyklostezky na Slatinické výsypce u lomu Vršany.

Koupaliště Michal láká na nové atrakce

Během loňských prázdnin vyrostl hmyzí hotel u altánu na vnitřní výsypce lomu ČSA. Doplnil biotop, který se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Multifunkční biotopy vznikají na výsypkách lomů obvykle na územích mezi zemědělskou či lesnickou rekultivací. Tvoří je vodní plochy a mokřady a doplňují kamenné mohyly, hromady odumřelého dřeva i písčité a štěrkové plochy. Takto vytvořené životní podmínky vyhovují odlišným živočišným druhům. Hmyzu se daří v odumřelém dřevě nebo v písčitých plochách, kamenné mohyly jsou útočištěm pro bezobratlé i plazy, jako pozorovatelnu je využívají ptáci.