Hornické odbory vítají reorganizační plán OKD

V případě převzetí OKD soukromým vlastníkem by podle Sdružených hornických odborů hrozily stávky a neočekávané akce ze strany horníků. Foto: OKD

Odborové organizace působící v OKD, sdružené v rámci Sdružení hornických odborů, se seznámily s reorganizačním plánem předloženým OKD a považují jej za nejlepší a jediný možný způsob řešení úpadku OKD.

Předložený reorganizační plán je dle stanoviska Sdružení hornických odborů, které bylo adresováno Krajskému soudu i Státnímu zastupitelství v Ostravě a rovněž insolvenčnímu správci Lee Loudovi, prospěšný pro všechny strany, umožní věřitelům alespoň částečné uspokojení jejich pohledávek, zachovává do doby vydobytí ložiska zaměstnanost a sociální práva zaměstnanců, garantuje uhrazení nákladů spojených s útlumem dolů, dodavatelům OKD nabízí i nadále obchodní příležitosti a zákazníkům OKD umožní dostatečný prostor k nalezení alternativních dodávek od jiných těžařů namísto OKD.

Čtěte také:
Policejní smyčky kolem Bakaly se utahují
Kam čert nemůže, nastrčí poradce

Odborové organizace vítají, že po nabytí účinnosti reorganizačního plánu se majitelem OKD stane stát, který je jediným vlastníkem ložisek uhlí na území našeho státu a jako jediný tak zodpovědně může přistoupit k nakládání s ložiskem uhlí OKD. Vlastnictví OKD ze strany státu je ze strany odborových organizací dlouhodobě prosazovaným řešením.

Horničtí odboráři zároveň jednoznačně odmítají, aby se vlastníkem OKD stal soukromý vlastník. „V minulosti se jednalo o nejhorší možné řešení, jehož výsledkem je současný úpadek OKD, a.s. Cílem soukromého vlastníka z podstaty věci není hrazení ztráty z neziskové těžby, o hrazení nákladů likvidace ani nemluvě. V případě opětovného prodeje OKD do rukou zahraničního vlastníka hrozí podle nás v této situaci recese, která je přirozenou součástí hospodářského cyklu, opětovné insolvenční řízení OKD a tím i další nejistota zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků,“ napsali odboráři v dopise.

Z výše uvedených důvodů byla ze strany odborových organizací prodloužena stávková pohotovost, a to na neomezenou dobu. Cílem stávkové pohotovosti je dosažení výše uvedeného. Jakékoliv snahy o převzetí OKD ze strany soukromého subjektu mohou okamžitě vést k vyhlášení časově neomezené stávky. Je tu rovněž velké nebezpečí, že dojde k neočekávaným akcím ze strany horníků.

Mohlo by vás zajímat:
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj
Uhelný důl Zollverein je památka UNESCO
VIDEO: Staňte se na chvíli řidičem monstra