Hradec Králové místo odvolání pošle dopis

Elektrárna v Opatovicích nad Labem, která je v okrese Pardubice, zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 61.000 domácností, nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Foto: wikipedia.org

Město Hradec Králové změnilo postoj a proti výjimce z emisních limitů pro Elektrárny Opatovice (EOP) se neodvolá. Společnosti ze skupiny podnikatele Daniela Křetínského pošle dopis s apelem na co nejrychlejší přechod od spalování uhlí k plynu. O novém postoji města informovala mluvčí radnice Kateřina Šmídová. EOP dodávají do Hradce Králové teplo.

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) novinářům 8. září řekl, že město odvolání podá a přidá se tím ke Královéhradeckému kraji. „Budeme (pro výjimku z limitů) požadovat zhruba poloviční dobu. Budeme tlačit na to, aby přeměna paliva EOP z uhlí na plyn proběhla rychleji,“ řekl Hrabálek.

Čtěte také:
Kraj se odvolá proti výjimce pro Opatovice
Křetínského EPIF vydělal miliardy

Výjimka z emisních limitů je pro rtuť a oxidy dusíku. Elektrárnám Opatovice ji na konci srpna nepravomocně povolil Krajský úřad Kraje Vysočina. Lhůta pro podání námitek k ministerstvu pro životní prostředí končí v úterý.

Hradec Králové se podle primátora pro nepodání odvolání rozhodl na základě vyjádření politických klubů v zastupitelstvu. „Minulý týden jsem svolal jednání předsedů zastupitelských klubů, kde jsme diskutovali záměr města odvolání v řízení o výjimce. Do dnešního rána jsme měli termín na vyjádření klubů, jak by mělo město postupovat. Většina, v součtu zastupující 25 členů zastupitelstva, preferovala neodvolávat se, ale zvolit formu přímé výzvy směrem k EOP,“ uvedl Hrabálek.

Radnice se podle něj přesto ztotožňuje s názorem Královéhradeckého kraje a dopis města elektrárnám údajně bude připomínky kraje reflektovat. „Zvolili jsme pouze tuto formu vyjádření města k výjimce,“ uvedl Hrabálek. Královéhradecký kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo plnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje, dříve než do šesti, respektive osmi let, jak stanovuje výjimka.

V úvahu musí Hradec Králové podle primátora vzít i to, že je „nutné zachovat kontinuitu v zásobování obyvatel města teplem a zabránit také jeho zbytečnému zdražování“. Hrabálek je s primátorem Pardubic a starostou Chrudimi členem dozorčí rady EOP. Minulý týden uvedl, že své postavení v čele města a v orgánu EOP jako střet zájmů nevidí.

EOP za zásadní považují plynulý a bezpečný přechod na nízkoemisní paliva bez omezení či vlivu na dodávky tepla pro odběratele. „Plán transformace a plný odchod od uhlí mají EOP pečlivě naplánované i s ohledem na již upravené a zkrácené doby trvání výjimky. V případě dalšího krácení by nebylo technicky ani časově možné zaručit hladký průběh dekarbonizace s garancí bezproblémové dodávky tepla,“ uvedla dříve pro ČTK mluvčí EOP Hana Počtová.

V zatím nepravomocném rozhodnutí jihlavského krajského úřadu jsou výjimky pro oxidy dusíku ponížené u dvou kotlů na čtyři roky, u dalších dvou na šest a u posledních dvou kotlů to má být osm let, zatímco původně EOP počítaly u všech šesti kotlů s osmi lety. U rtuti je stanovena výjimka pro dva kotle na čtyři roky a čtyři kotle na šest let, původně to bylo pro všechny kotle šest let. Úřad v Jihlavě případ řeší proto, že v březnu ministerstvo životního prostředí rozhodlo o podjatosti pardubického krajského úřadu a spis postoupilo Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem, která je v okrese Pardubice, zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 61.000 domácností, nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu.