Hutní průmysl bude uhlí potřebovat

ANALÝZA_iuhli_800x600Kdyby těžba černého uhlí v OKD závisela jen na tom, jak se bude dařit českým hutím a ocelárnám, pak by to letos nemuselo být tak zlé. Alespoň to naznačují čísla za prvních pět měsíců tohoto roku.

Koksovatelné uhlí je tím ziskovějším segmentem produkce OKD. A OKD, stejně jako koksovny, které mění toto uhlí na koks, jsou v tomto směru závislé na aktivitě v hutním průmyslu. Koks má stále nezastupitelnou roli při výrobě surového železa, a dokud se u nás bude vyrábět surové železo, bude třeba i koksu a koksovatelného uhlí.

Čtěte také:
AWT vozí mnohem méně uhlí z OKD
Sobotka: Problémy OKD začaly v 90. letech

Na přelomu loňského a letošního roku se nemálo psalo o poklesu ročního objemu produkce železa v českých hutích. Jednalo se nicméně o meziroční pokles jen o necelá tři procenta. V letošním roce pak zatím vidíme mírný nárůst, který by se za celé pololetí mohl pohybovat mezi 0,4 až 0,5 procenta viz graf č. 1.

graf1

Graf č. 1: Vývoj čtvrtletní produkce surového železa a koksu v České republice a na Slovensku

Pokud se tak stane, byly by na tom letos české hutě lépe než na Slovensku, kde se dá očekávat meziroční pokles pololetní produkce o 2,7 až 2,8 procenta.

To neznamená, že by hutě a ocelárny měly na růžích ustláno. Propady cen komodit jim sice zlevnily vstupy, ale jejich zisky klesly v roce 2015 o více jak dvě třetiny proti roku 2014!

Na vině je levná ocel, kterou Čína zaplavila svět. Situace došla tak daleko, že například Spojené státy na konci letošního května rozhodly o zavedení cla na dovoz čínské oceli ve výši až 450 procent. Evropská unie je v obraně svého trhu o něco pomalejší a zdrženlivější, ale i zde se o navýšení dovozních cel jedná.

Enormní tlak levné čínské oceli na evropském a americkém trhu by měl být tedy dočasný. Čína již přislíbila snížení svých výrobních kapacit oceli o 100 až 150 mil. tun během příštích pěti let. To by mohly být kladné body i pro naše hutě a ocelárny.

Zlepšeným podmínkám ve výrobě železa by měla odpovídat poptávka po koksu. Z převážné části ji uspokojuje výroba v tuzemských koksovnách, nicméně česká produkce koksu zaznamenala (patrně vzhledem k potížím OKD) v druhém polovině loňského roku znatelný propad. Zásobování českých koksáren muselo být doplněno dovozem koksu, například i ze Slovenska, kde výroba v koksovnách nepolevila. Více by asi řekla čísla zahraničního obchodu.

Naděje zlepšení v hutním a ocelářském průmyslu podtrhují paradoxní stav těžby černého uhlí v Česku. Pokud dojde na rychlé ukončení těžby v OKD v důsledku bankrotu, neznamená to u nás konec poptávky po koksu a koksovatelném uhlí. Tyto komodity budou muset být dovezeny, což by byla škoda. Ale to je jen opakování slov, která již na našich stránkách zazněla.

Celý obrázek doplňme ještě pohledem na vývoj produkce oceli, viz graf č. 2. Ocel podle očekávání v podstatě kopíruje produkci železa, které je pro ocelárny hlavní vstupní surovinou.

graf2

Graf č. 2: Vývoj čtvrtletní produkce surového železa a oceli v České republice a na Slovensku.

Mohlo by vás zajímat
Rypadlo dokráčelo do cíle
Parkovací asistent bude i pro důlní obry
Prašnost v lomu snižuje i mlžná stěna