Indonésie bude pálit o stovky milionů tun uhlí víc

Indonésie plánuje v roce 2050 spalovat 439 milionů tun uhlí ročně. Pro srovnání, v České republice je to v současné době ani ne desetina. Foto: pixabay.com

V Indonésii dramaticky stoupá spotřeba energie, což se projeví i na množství spotřebovaného uhlí. Podíl uhlí v indonéském energetickém mixu se má sice do roku 2050 snížit ze současných 38 na 25%, ale roční objem uhlí pro výrobu elektřiny má za stejné období vzrůst ze 105 na 439 milionů tun.

Významný světový exportér uhlí si jako střednědobý cíl stanovil pokles podílu uhelných elektráren na výrobě elektřiny na 30 % do roku 2025. K tomuto roku by měl klesnout také podíl elektráren spalujících topné oleje z 32 % na 25 %. Naopak růst má podíl obnovitelných zdrojů, a to z loňských 11 na 23 %, a z 19 na 22% poroste také podíl elektráren spalujících zemní plyn, napsal server oenergetice.cz.

Čtěte také:
Indonésie: Nový zákon pomůže těžařům
Berlínský blackout vyděsil Němce

Vzhledem k tomu, že Indonésie očekává poměrně prudký růst spotřeby elektřiny vyvolaný hospodářským růstem a elektrifikací, má ale i přes klesající podíl uhelných elektráren spotřeba uhlí při výrobě elektřiny poměrně zásadně růst. V letošním roce by měla spotřeba uhlí při výrobě elektřiny dosáhnout 113 mil. tun. I s ohledem na tuto skutečnost navýšilo indonéské ministerstvo energetiky letošní cíl pro produkci uhlí o 75 mil. tun na 625 mil. tun.

Indonésie vytěžila v roce 2017 477 milionů uhlí, což ji řadí mezi světovými uhelnými producenty na pátou příčku. Indonéský uhelný průmysl je spíše roztříštěný, protože v zemi existuje málo velkých výrobců a naopak mnoho malých hráčů, kteří vlastní uhelné doly a koncese na těžbu (hlavně v Sumatře a Kalimantanu).

Od počátku devadesátých let minulého století, kdy byl sektor těžby uhlí znovu otevřen pro zahraniční investice, zaznamenala Indonésie výrazný nárůst produkce uhlí, vývozu a domácí spotřeby uhlí.

Významná část vyváženého uhlí tvoří středně kvalitní typ (mezi 5100 a 6100 cal / gram) a nízkokvalitní (nižší než 5100 cal / gram), po kterém je velká poptávka v Číně a Indii.

Pokud jde o globální zásoby uhlí, Indonésie v současné době zaujímá 10. místo a na svém území má zhruba 2,2 procenta celkových prokázaných celosvětových zásob uhlí. Asi 60 procent celkových zásob Indonésie představuje levnější méně kvalitní (subbituminózní) uhlí, které obsahuje méně než 6100 kal / gram. Podle informací poskytnutých indonéským ministerstvem pro energetiku a nerostné suroviny se předpokládá, že indonéské zásoby uhlí vydrží minimálně 83 let, pokud bude současná produkce pokračovat v nezměněném objemu.