Jaký rok prožila OKD?

Počátkem dubna byla zveřejněna Zpráva o hospodářské situaci dlužníka – OKD za období druhého pololetí 2017. Společně se zprávou za první pololetí je možné si učinit představu, jaký ten loňský rok vlastně byl.

Stojí za to se na chvíli vrátit k číslům loňského roku. Ukažme si jen některá z dostupných dat. Celkový roční objem těžby klesl sice pod 6 milionů tun. Jak ukazuje graf č. 1, byla těžba v jednotlivých měsících poměrně nevyrovnaná. Po březnovém ukončení těžební aktivity na dole Paskov došlo sice k propadu měsíčních výkonů, ale ty se ke konci roku postupně opět zvedaly. Ukazuje se, že společnost i po zavření Paskova disponuje určitou pružností těžby. Využila ji právě v druhé polovině roku, když prodejní ceny uhlí o něco zlevnily (opět viz graf č. 2).

Čtěte také:
Byty OKD nájemníkům levněji neprodáme
Další podivnosti kolem bytů OKD

Společnost dosáhla za celý rok 2017 čistého zisku ve výši 3,4 miliard korun. To je konečně kladný výsledek po čtyřech ztrátových létech a dříve, než byly naše odhady; počítali jsme se zřetelným ziskem až v roce 2018. Podstatnější však je, že po většinu loňského roku OKD tvořilo hotovost. Celkově dobré prodejní ceny uhlí a poměrně stabilní náklady na vytěžení jedné tuny uhlí pomohly vytvořit za dvanáct loňských měsíců hotovost 2,3 miliardy korun. Snad jen počátkem roku a na samém jeho konci byla měsíční bilance hotovosti negativní, a to většinou na vrub tvorby rezerv na budoucí útlum dolů.

Jak by mohl vypadat celý letošní rok? V tomto roce se s žádným uzavřením dolu nepočítá. Přesněji řečeno, uzavření dolů Lazy a Darkov je naplánováno až na začátek roku 2019. Celkový letošní objem těžby by proto mohl být blízko těžbě roku 2017. Ceny uhlí se od února opět zvedají a mohly by pomoci k dosažení podobného čistého zisku jako vloni. Budeme-li skromnější, pak v tomto roce můžeme spekulovat o objemu těžby 5,25 milionu tuna čistém zisku 3 miliard korun, viz graf č. 3.

Je to jen velmi a velmi hrubý odhad a první srovnání se skutečností bude možné učinit až v létě, kdy by k měla být k dispozici zpráva o hospodaření za prvních šest měsíců tohoto roku. Do té doby můžeme sledovat alespoň vývoj tržních cen uhlí.

Graf č.1:

Zdroj: Zprávy insolvenčního správce ze dne 21.8.2017 a 5.4.2018.

Graf č.2:

Zdroj: Zprávy insolvenčního správce ze dne 21.8.2017 a 5.4.2018.

Graf č.3:

Zdroj: Výroční zprávy OKD, Zprávy insolvenčního správce.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo