Jámy Dolu Frenštát zasypou příští rok

Důl Frenštát vznikl v katastru obce Trojanovice v 80. letech minulého století, černé uhlí se v něm ale nikdy netěžilo. Foto: OKD

Dvě jámy Dolu Frenštát v Beskydech by se měly začít zasypávat příští rok na podzim, v roce 2023 by měla přijít na řadu demolice nepotřebných staveb v areálu. ČTK to řekla mluvčí státního podniku Diamo Jana Dronská. Podnik, který se stará o likvidaci následků hornické činnosti, převzal zakonzervovaný Důl Frenštát v lednu od těžební společnosti OKD.

Ředitel závodu Darkov Diama Josef Lazárek řekl na setkání se starosty ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku, že na zasypání jam bude použito přibližně 110 000 metrů krychlových, tedy zhruba 214 000 tun materiálu z odvalu Řepiště a případně i z odvalu Chlebovice. „Postup likvidace jam zásypovým materiálem zajistí stabilitu jam i okolí,“ uvedl.

Čtěte také:
Co už nemá využití, prodává OKD nejen do šrotu
Seismická aktivita v revíru OKD

Doprava zásypového materiálu začne podle Lazárka letos na podzim a bude trvat skoro rok. Bude přizpůsobena tak, aby to mělo co nejmenší vliv na okolí. Vzhledem k parametrům silnic pojede denně v obou směrech maximálně 132 nákladních aut, takže množství dovezeného materiálu nepřesáhne 1000 tun za den. Vozit se bude pouze v pracovních dnech.

Materiál se bude v areálu skladovat na třech skládkách. Samotné zasypávání jam potrvá pět až šest měsíců, tedy od podzimu 2022 do jara 2023. Na to naváže demolice objektů a poté sanační a rekultivační práce. „Většinu prací bude zajišťovat státní podnik Diamo vlastními zaměstnanci,“ řekla mluvčí.

Podnik bude spolupracovat s obcemi, městy a krajem na možném dalším využití budov i ploch dolu. „Pokud se nenajde případné nové využití objektů, záměr předpokládá definitivní likvidaci nepotřebných objektů, kolejové dráhy v délce 24 metrů, zpevněných ploch a konečnou revitalizaci území (sanační a rekultivační práce). Stroje, zařízení a materiál budou demontovány a odvezeny k dalšímu využití na jiných lokalitách nebo budou prodány, případně likvidovány,“ uvedla Dronská.

Vliv likvidace dolu na životní prostředí bude podle ní jen místní a časově omezený. „Nezpůsobí překračování ročních imisních limitů, případně jejich vliv na celkovou imisní situaci bude velmi nízký. Při vývinu většího množství prachu bude nastaveno adekvátní opatření, například použití vodní clony (mlžení), skrápění a podobně,“ doplnila mluvčí.

Důl Frenštát vznikl v katastru obce Trojanovice v 80. letech minulého století, černé uhlí se v něm ale nikdy netěžilo. Okolní samosprávy a spolky léta usilují o jeho likvidaci. Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm už před několika lety rozhodl, že asi 50 staveb dolu, včetně těžních věží, se má zbourat, vypršelo jim povolení. Společnost OKD ale ještě předloni pracovala se třemi variantami budoucnosti dolu, z nichž jednou byla těžba. Loni v červnu podala záměr likvidace dolu.

Celkové náklady na útlum v OKD mají podle dřívějších informací do roku 2035 dosáhnout zhruba 15,6 miliardy korun, do roku 2024 to má být devět miliard korun. V tom je zahrnuta i likvidace Dolu Frenštát.