Kde skončí radioaktivní odpad?

JE-Temelín-II-1024x768_compressed

Vyhořelé palivo ze šesti jaderných bloků ČEZ v Temelíně a Dukovanech se zatím ukládá do meziskladů. Foto: ČEZ

Stát chce nadále provádět průzkum ve všech sedmi lokalitách vytipovaných pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Dotčené obce již projevily silné znepokojení.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) požádala ministerstvo životního prostředí o prodloužení možnosti jejich výzkumu o další dva roky. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) řekl, že návrh na snížení vytipovaných lokalit na dvě nevyšel, proto se pokračuje v původním plánu sedmi míst.

Čtěte také:
Bloger upozornil na rizika jaderné energie
Více energie z jádra chce jen třetina Čechů

Průzkum potenciálních lokalit pro vybudování trvalého hlubinného úložiště jaderného odpadu se týká Čertovky na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březového potoka poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdalény na Táborsku, Čihadla na Jindřichohradecku, Hrádku na Jihlavsku, Horky na Třebíčsku a Kraví Hory na Žďársku.

V létě jsem dal návrh na dvě vytipovaná úložiště, že by se zredukovalo z těch sedmi. Tento návrh nenašel pochopení,” řekl ministr v Litoměřicích, kde byl na prohlídce úložiště nízko- a středně aktivního odpadu Richard.

Sedm míst bude prozkoumáno povrchově a z nich se vyberou čtyři, posléze dvě a nakonec jedno místo, kde by se hlubinné úložiště mohlo začít budovat kolem roku 2050. SÚRAO předpokládala, že práce na prvním průzkumu skončí v roce 2018. Teď však požádala o prodloužení termínu o další dva roky.

Starosta Chanovic na Klatovsku Petr Klásek, který je mluvčím Platformy proti hlubinnému úložišti, uvedl, že obce jsou postupem znepokojeny. Ve všech sedmi lokalitách podalo už dřív 18 obcí a šest spolků žaloby proti stanoveným průzkumným územím. „Nedá se předpokládat, že tyto budou s prodloužením průzkumů souhlasit a čeká nás tedy nové kolo vleklých sporů,” poznamenal Klásek.

Platforma žádá zastavení průzkumných prací. Podle ní je třeba nejprve probrat a přijmout novou koncepci nakládání s radioaktivními odpady, jasně definovat kritéria, podle kterých bude místo pro úložiště vybíráno a upravit legislativu, zejména přijmout zákon posilující práva obcí.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. O umístění úložiště má vláda rozhodnout do roku 2025. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo ze šesti jaderných bloků ČEZ v Temelíně a Dukovanech ukládá do meziskladů.

Mohlo by vás zajímat:
ČEZu se daří snižovat emise
Elektrárna budoucnosti: vyšší výkon, nižší emise
Na Špicberkách půjdou emise pod zem