Doba čtení:2 m, 19 s
Provozovatel přepravní plynové soustavy v Česku, společnost NET4GAS, úniky metanu nepopírá, o jejich množství ale neinformuje. Na otázku HN, kolik plynu z jeho soustavy odhadem uniká, neodpověděla. Ilustrační foto: net4gas.cz

Metan je hlavní součástí zemního plynu. Jako skleníkový plyn má mnohem větší potenciál globálního oteplování než oxid uhličitý. A to více než osmdesátkrát. Přesto ho obestírají četná tajemství a otazníky.

Začátkem listopadu se Česko během klimatické konference v Egyptě zavázalo snížit lidskou činností produkované emise metanu do roku 2030 nejméně o 30 procent v porovnání s rokem 2020. Přidalo se tak řadě dalších zemí, i když po hříchu k nim nepatří řada klíčových emitentů. Na evropské úrovni je nyní projednáván návrh nařízení o snižování emisí metanu v energetice, který se pak promítne i do ochrany klimatu v Česku. A již v říjnu 2020 přijala Evropská komise evropskou strategii pro metan, napsaly Hospodářské noviny (HN).

Toliko teorie a politické proklamace. Praxe je ale mnohem tajemnější a složitější. Emitenti metanu se totiž příliš nemají k tomu, aby osvětlili, kolik metanu vlastně uniká.

Emise metanu jsou o 70 % vyšší než oficiální údaje

Provozovatel přepravní plynové soustavy v Česku, společnost NET4GAS, úniky metanu nepopírá, o jejich množství ale neinformuje. Na otázku HN, kolik plynu z jeho soustavy odhadem uniká, neodpověděla. Konkrétnější není ani ve svých výročních zprávách. HN jen sdělila, že možnosti snižování emisí skleníkových plynů průběžně sleduje, vyhodnocuje a přijímá odpovídající opatření. „Patří mezi ně například zvýšení četnosti kontrol technických zařízení z hlediska úniků metanu nebo rozhodnutí o pořízení speciálního nízkotlakého mobilního kompresoru, který umožní dále snížit emise zemního plynu při opravách a údržbě,“ sdělil HN mluvčí firmy Vojtěch Meravý.

Monitorovat úniky metanu lze pomocí infračervených detektorů. Těmi jsou vybavené i některé družice. Nad Českem sledování provádí satelity Evropské vesmírné agentury. Díky nim lze vytvářet aktuální metanové mapy. Podle Veroniky Murzynové, expertky na energetickou transformaci z Centra pro dopravu a energetiku (CDE), je významným zdrojem těchto emisí také průmysl, zejména ten, který těží či zpracovává fosilní paliva. Zásadní roli hraje podle ní i plynárenská síť.

I vypnuté plynové sporáky vypouštějí metan

„Během přepravy a zpracování zemního plynu dochází k únikům metanu. Ať již z důvodů netěsností, poruch nebo vypouštěním plynu při odvětrávání ve zpracovatelských zařízeních,“ říká pro HN Murzynová. Svá slova dokládá na mapě Česka, do níž CDE promítá aktuální monitorovací data z evropského satelitu Sentinel 5P a dává je dohromady s plynovou infrastrukturou v Česku.

Kromě lokalizace, rychlého odstranění a prevence úniků způsobených poruchami a nehodami na plynové infrastruktuře je podle CDE také důležité zamezit emisím metanu zákazem rutinního vypouštění a spalování zemního plynu. K tomu dochází například při opravách plynovodů nebo v rafineriích ve flérách při likvidaci přebytečného zemního plynu. Ten obsahuje více než 90 procent metanu.