Doba čtení:2 m, 13 s
Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci a ekologizaci, která stála několik miliard korun. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Foto: Sev.en Energy

Krajský úřad v Pardubicích zahájil řízení s elektrárnou ve Chvaleticích kvůli dodržování emisních limitů. Bude zjišťovat, kolik elektrárna vypouští do ovzduší rtuti a oxidů dusíku, pro které stále nemá platnou výjimku, uvedla Česká televize.

Výjimku projedná olomoucká pobočka krajského soudu v Ostravě. Ústavní soud ale už potvrdil, že než nižší instance rozhodne, výjimka z emisních limitů pro elektrárnu neplatí. Krajští úředníci proto podle televize musejí jednat.

Řízení může trvat i několik měsíců. „Bude zakončeno rozhodnutím krajského úřadu, ke kterému se samozřejmě elektrárna může odvolat k ministerstvu životního prostředí,“ řekl ČT mluvčí krajského úřadu Dominik Barták. Jedním ze závěrů tohoto řízení může být například oznámení, že elektrárna musí uvést svůj aktuální provoz do souladu s normami a limity. Elektrárna by tak musela snížit výrobu, v opačném případě by jí hrozily sankce.

Elektrárna uvedla, že žádné pochybení nenastalo, celý problém je podle jejího vedení hlavně byrokratický. „Kvůli energetické krizi a nedostatku elektřiny v celé Evropě jede elektrárna Chvaletice skoro pořád naplno,“ uvedl mluvčí elektrárny Petr Dušek. Dodal, že elektrárna už čtyři roky čeká na tutéž výjimku, kterou všechny velké elektrárny a teplárny už dávno dostaly.

Absurdní spory kolem emisní výjimky

Emisní výjimku na šest let loni vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Olomoucký soud ji v březnu zrušil. V odůvodnění uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, úředníci z krajského úřadu a ministerstva podle něj nedostatečně zjistili skutkový stav pro celé šestileté období trvání výjimky. Nejvyšší správní soud (NSS) v květnu vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí a vrátil spor k novému projednání. Poté krajský soud přiznal žalobě Hnutí Duha a Frank Bold Society odkladný účinek a následovala ústavní stížnost elektrárny. Po jejím odmítnutí se krajský soud musí problematikou znovu věcně zabývat.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci a ekologizaci, která stála několik miliard korun. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, loni v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.