Doba čtení:2 m, 9 s
Podle Plzeňského kraje hrozí nebývalé znehodnocení krajiny. Foto: pixabay.com

Plzeňský kraj nesouhlasí s metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj (MMR) k umisťování větrných a fotovoltaických elektráren. Nově se má na zdroje nad 1 MW pohlížet „pouze“ jako na technickou infrastrukturu a má stačit vyjádření úředníka, zda je záměr v souladu s charakterem krajiny.

Zákonem číslo 19/2023 Sb., jímž se mění energetický a stavební zákon v oblasti obnovitelných zdrojů, by tak de facto došlo k prolomení územního plánu, který je jedním z hlavních nástrojů sloužících k nastavení rozvoje obce a k rozhodování o změnách v území. ČTK to řekl hejtman Rudolf Špoták (Piráti).

Z metodického sdělení MMR podle hejtmana plyne, že pokud se investor rozhodne postavit fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu s výkonem nad 1 MW, nemusí být v souladu s územním plánem. Stačí mu jen vyjádření orgánu územního plánování obce s rozšířenou působností (ORP), zda je záměr v souladu s charakterem krajiny a záleží jen na úředníkovi, jak rozhodne. Takto pojatá podpora obnovitelných zdrojů energie podle vedení kraje nerespektuje územně plánovací dokumentace obcí a nezohledňuje jimi prosazované veřejné zájmy.

Vysočina určí, kam nesmí větrníky

Podle vedoucího krajského odboru regionálního rozvoje Miroslava Michalce je to obrovský zásah do práv obcí a krajů. „Investor už nepotřebuje územní plán, nemusí se ptát obce ani kraje. Může si klidě vybrat pole, domluví se s jeho majitelem a vůbec nepotřebuje souhlas obce s umístěním větrníků nebo fotovoltaik,“ uvedl. Jediné, co potřebuje při žádosti o územní rozhodnutí, je stanovisko orgánu územního plánování ORP, který už ale nemůže argumentovat tím, že stavba není v územním plánu.

Může pouze říct, že, přeženu, vedle stojí chrám svatého Víta a že se to tam nehodí. Ale to bude v řadě případů velmi subjektivní a vágní a právníci finančně silných investorů to rozcupují,“ uvedl. Podle Michalce se dosud mohly stavět větrníky nebo fotovoltaické panely jen na plochách určených podle územního plánu pro průmysl.

Zákonem č. 19/2023 Sb. o umisťování obnovitelných zdrojů jsou podle mluvčí kraje Heleny Frintové obnovitelné zdroje energie považovány „pouze“ za technickou infrastrukturu, a může tak nastat nebývalé znehodnocení krajiny. „S takto pojatou podporou obnovitelných zdrojů energie, kdy se bez potřebné diskuse s kraji a obcemi rozhodlo o bezprecedentní podpoře obnovitelných zdrojů energie, bez ohledu na další veřejné zájmy v území, nelze souhlasit,“ uvedl hejtman. Podle něj si je Plzeňský kraj vědom nutnosti podpory obnovitelných zdrojů energie v dnešní turbulentní době, měla by ale být nastavena smysluplně a s ohledem na další veřejné zájmy v území. Metodické sdělení MMR obdržel kraj v minulých dnech.