Doba čtení:2 m, 12 s
Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka mají transformační projekty ambici proměnit region jako celek, zatraktivnit jej a zlepšit zdejší podmínky pro obyvatele, studenty, ale i firmy. Foto: ANO

Moravskoslezský kraj v Bruselu symbolicky zahájil čerpání 41 miliard Kč z Operačního programu Spravedlivá transformace. A to v rámci právě konané high-level konference Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech. První výzvy určené pro financování strategických projektů uhelných krajů byly vyhlášeny 14. listopadu, oficiální příjem žádostí bude spuštěn 30. listopadu.

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje v červnu 2021 doporučila celkem 13 projektů majících významný transformační dopad. „Tyto transformační projekty mají ambici proměnit region jako celek, zatraktivnit jej a zlepšit zdejší podmínky pro obyvatele, studenty, ale i firmy. Dopady aktivit, které se v našem regionu intenzivně připravují, budeme moci vyhodnotit až za pár let, ale jistě budou pro region zásadní. Strategické projekty vnímám jako obrovskou příležitost pro dokončení transformace našeho regionu, rozvoj podnikání poháněného inovacemi k vysoké přidané hodnotě, nabízející zajímavou a dobře placenou práci pro kvalitně připravené lidi. A to vše s vysokou odpovědností k životnímu prostředí a celkovému růstu kvality života,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který se bruselské high level konference spolu s dalšími zástupci kraje aktivně účastní.

Senátor: Dokud nebude náhrada, musíme zachovat uhlí

Pro regiony je konference jedinečnou příležitostí prezentovat kraj a jeho vize zhruba dvěma stovkám účastníků na evropské úrovni. „Cílem konference je ukázat zástupcům evropských institucí a dalším účastníkům akce, že jsme odvedli kus poctivé práce a jsme připraveni začít sbírat její plody v podobě prvních výzev z Operačního programu Spravedlivá transformace,“ komentoval zmocněnec hejtmana pro transformaci Zdeněk Karásek a doplnil, že tři uhelné kraje Česka doporučily celkem 34 komplexních transformačních projektů, na které budou moci kraje z EU získat až 85procentní podporu. První výzvy vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR spolu se Státním fondem životního prostředí ČR už 14. listopadu, příjem žádostí bude spuštěn 30. listopadu. Další výzvy budou spuštěny do konce tohoto roku.

Na konferenci byl také prezentován integrovaný projekt LIFE Coala, který si klade za cíl připravit Moravskoslezský kraj na klimatické změny a do budoucna tak posílit jeho odolnost. „Chceme jako první z regionů v České republice společně a systémově se samosprávami zareagovat na klimatické změny, a podpořit tím i zelenou transformaci kraje,“ vysvětlil koordinátor projektu z agentury MSID Petr Birklen s tím, že vznikající pilotní projekty budou moci být právě díky Operačnímu programu Spravedlivé transformace rozšířeny do dalších měst.

Konferenci Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech pořádá Stálé zastoupení ČR při EU a Evropský výbor regionů spolu s českými uhelnými kraji v rámci českého předsednictví Radě EU.