Laboratoře Sokolovské uhelné obhájily akreditaci

Kromě výkonů pro Sokolovskou uhelnou Speciální laboratoře poskytují akreditovaná měření také široké veřejnosti. Ilustrační foto: pixabay.com

Speciální laboratoře Sokolovské uhelné po pěti letech obhájily akreditaci. Potvrdily tak kvalitu služeb, které poskytují a díky splnění zákonných požadavků budou výsledky jejich měření i nadále platná pro státní úřady včetně soudů.

Letošní akreditace přitom byla v porovnání s předchozími lety enormně náročná. Celý proces totiž probíhal ve ztížených podmínkách, kdy celá země bojovala s epidemií koronaviru. „V podstatě se vše muselo dělat na dálku za pomoci online komunikace a dalších elektronických prostředků,” přiblížila průběh obhajoby vedoucí laboratoří Iveta Dyková. To obnášelo pro pracovníky laboratoří především přípravu velkého množství podkladů, jejich systémové zpracování a elektronické předávání jednotlivým auditorům dle jejich odborných a systémových kompetencí.

Čtěte také:
Sokolovská uhelná hlásí ztrátu 331 milionů
Štěpánek pracoval v Sokolovské přes 40 let

Běžně si přitom část těchto materiálů auditoři připravují sami. Kvůli epidemii ale nebyla jejich osobní přítomnost možná, takže se vše muselo posílat v elektronické podobě a řešit prostřednictvím videokonferencí a telefonickou komunikací. Přitom souběžně jsme museli zajistit i běžný chod laboratoří, takže to bylo časově i organizačně velmi náročné,” říká Dyková.

Vedle posouzení již zavedených zkoušek a odběrů se navíc letos posuzovaly také tři nové zkoušky na stanovení tenzidů, fluoridů a dusičnanů s využitím kyvetových testů. V rámci procesu pak bylo celkově posouzeno 98 zkoušek a 15 odběrů v širokém spektru matric od vod, odpadů, kalů, paliv až po pracovní prostředí, venkovního ovzduší či měření emisí znečišťujících látek.

Kromě výkonů pro Sokolovskou uhelnou Speciální laboratoře poskytují akreditovaná měření také široké veřejnosti. Zatímco v případě samotné firmy jde hlavně o sledování kvalitativních parametrů výroby, u externích zákazníků z řad firem i fyzických osob, roste v posledních letech především zájem o rozbory zemin a odpadů, nebo měření kvality vod či hladiny hluku v pracovním i běžném prostředí.