Sokolovská uhelná hlásí ztrátu 331 milionů

Sokolovská uhelná loni zaměstnávala 2814 lidí. Ilustrační foto: SUAS

Společnost Sokolovská uhelná (SUAS) skončila loni ve ztrátě téměř 331 milionů korun, přestože jí mírně stouply tržby na skoro 6,6 miliardy korun. Ztráta byla způsobená hlavně opravnými účetními položkami, které souvisejí s ohlášeným ukončením některých provozů v letošním roce.

Ztrátu před zdaněním loni vykázala Sokolovská uhelná ve výši 419 milionů korun. „Záporný hospodářský výsledek byl způsoben jednorázovým vytvořením účetních opravných položek ve výši 655 milionu Kč na zůstatkovou hodnotu technologií, které přestanou být provozovány v roce 2020. V případě, že by tato účetní operace nebyla provedena, činil by hospodářský výsledek společnosti zisk před zdaněním ve výši 236 milionů Kč,” uvádí výroční zpráva.

Čtěte také:
Sokolovská uhelná staví rodinné domy
Štěpánek pracoval v Sokolovské přes 40 let

Sokolovská uhelná, která se zabývá vedle těžby hnědého uhlí i jeho zpracováním a výrobou elektrické energie, se potýká s pokračujícím tlakem na útlum využívání uhlí. Ještě v roce 2016 firma dosahovala více než miliardového zisku, v roce 2018 byl její zisk už jen 252 milionů korun.

Téměř 56 procent tržeb (4,1 miliardy korun) společnosti tvořily v roce 2019 příjmy z prodeje elektřiny, tržby za pevná paliva činily 26,6 procenta příjmů.

Na nákladech se loni největší měrou podílela výkonová spotřeba (34,5 procenta). Hned za ní byly náklady na emisní povolenky, které tvořily 23,7 procenta nákladů, což bylo ale více než mzdové náklady.

V roce 2019 Sokolovská uhelná investovala 700 milionů korun. V těžební části šly peníze na stavby, které zajišťují postup lomu a jeho efektivní vyuhlení, a stavby, které mají snižovat prašnost a hlučnost provozu. Ve zpracovatelské části firma investovala vedle staveb v oblasti výroby elektrické energie a tepla do staveb zaměřených na ekologizaci a zefektivnění provozu celého kombinátu ve Vřesové.

Průměrný počet zaměstnanců celé skupiny firem, v níž má Sokolovská uhelná podíl, byl loni 3472 lidí, z toho 2814 zaměstnávala Sokolovská uhelná. Průměrný výdělek v Sokolovské uhelné byl loni 36.329 korun.

Sokolovská uhelná letos ohlásila ukončení činnosti plynárenské části kombinátu ve Vřesové, což by znamenalo propuštění asi tisícovky zaměstnanců. Firma ale jedná se státem i o jiném řešení. Nabídla, že v případě odpuštění emisních povolenek za tuto část technologie, by byla schopna provoz i zaměstnanost udržet ještě tři roky.