Lee Louda si vydělá miliony

Insolvenční správci, na rozdíl od zaměstnanců firem, jejichž úpadek řeší, nemusí mít o svůj „plat“ obavy. V případě, že se peníze v procesu řešení úpadku nenajdou, jejich náklady a odměnu zaplatí stát. Alespoň tak lze rozumět paragrafu číslo třicet osm insolvenčního zákona a dalším souvisejícím předpisům.

Insolvence tak velkého podniku, jako je OKD, je a bude jistě velmi složitá a v České republice patrně nemá obdoby. Insolvenční správce bude pod nemalým tlakem. Tato insolvenční „zakázka“ může ale správci nabídnout i nemalou odměnu.

Čtěte také:
NWR nemůže rozhodovat o OKD
Zeman: Z OKD zmizelo až 150 miliard

Peníze, které si může insolvenční správce nárokovat, lze, zhruba řečeno, rozdělit do dvou skupin: na hotovostní náklady spojené bezprostředně s procesem vedení úpadku (administrativa, posudky, korespondence apod.) a na odměnu spojenou se způsobem řešení úpadku a jeho konečným výsledkem.

Právě odměna může být tou atraktivní položkou. Mohli bychom se pokusit laicky odhadnout její potenciální velikost v případě OKD, například s využitím změnové vyhlášky ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách insolvenčních správců z roku 2013, která by měla ovlivňovat způsob honorování i v současnosti.

V případě reorganizace přes 400 tisíc měsíčně
Pakliže dojde k řešení úpadku cestou reorganizace, odvozuje se měsíční odměna správce z velikosti průměrného měsíčního obratu předmětné firmy. Odměna se kalkuluje vždy z o rok starších čísel; v prvním roce reorganizace z čísel roku předcházejícího okamžiku insolvence, v následujících letech trvání reorganizace, pak již z vývoje v rámci jednotlivých (předešlých) let reorganizace. Vyhláška pak stanoví pásma obratu a jim přiřazuje velikost měsíční odměny. OKD s obratem nad 10 miliard korun může nabídnout insolventnímu správci měsíční odměnu až 415 tisíc korun.

Pokud úpadek vede ke konkurzu, je odměna stanovena z výtěžku zpeněžení majetku určeného k rozdělení mezi věřitele. OKD vykazovalo ve své rozvaze majetek v hodnotě několika miliard korun (cca 9 miliard korun na konci roku 2014). I kdyby se několikamiliardový hmotný a nehmotný majetek OKD podařilo prodat ve skutečnosti jen například za půl miliardy, odměna správce by mohla překročit 1,7 milionu korun.

Buď jak buď, v insolvenčním řízení OKD se patrně bavíme o odměnách v jednotkách milionů korun. V každém případě finanční částky k vyplacení insolvenčnímu správci podléhají schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

Pokud bychom se pokusili více poodstoupit od problematiky konkrétního mechanismu a výše zmíněných odměn, mohlo by být shrnutí vyjádřeno třeba v následujících několika větách. Na odměny insolvenčních správců by se dalo nahlížet asi podobně jako na odměny vedení firem. Výše odměny může být (či mohla by být) druhořadá, pakliže řešení úpadku dospěje k co neúspěšnějšímu závěru. V případě insolvencí hodnotí jejich úspěšnost obvykle věřitelé, a to většinou podle toho, nakolik jsou jejich pohledávky uspokojeny. V případě OKD se to asi takto zjednodušit nedá. Kromě velkého objemu peněz jsou ve hře obrovské dopady do severomoravského regionu a pachuť cesty, jakou se OKD do insolvence dostalo. Bude tedy hodně záviset na osobnosti a schopnostech insolvenčního správce, zde Lee Loudy.

Mohlo by vás zajímat:
Šokující zvrat. Miliardář Soros investuje do uhlí
TOP 10 navždy bohatých
Zeman: Nejlepší by bylo OKD znárodnit