Doba čtení:1 m, 42 s
Do června by měly být z místa odtěženy poslední tuny materiálu, který se následně zpracovává v uzavřeném cyklu nedaleké tlakové plynárny Sokolovské uhelné ve Vřesové. Foto: suas

Likvidace skládky dehtových kalů u Staré Chodovské na Sokolovsku jde do finále. Do června by měly být z místa odtěženy poslední tuny materiálu, který se následně zpracovává v uzavřeném cyklu nedaleké tlakové plynárny Sokolovské uhelné ve Vřesové. Následně začne odstraňování kontaminované zeminy.

Starou ekologickou zátěž, která vznikla v 60. a 70. letech minulého století, likviduje na základě smlouvy se státem od roku 2018 společnost Jerus. Hodnota zakázky byla 64 milionů korun s DPH. Firma ale po odčerpání vody zjistila, že na místě je uloženo téměř dvojnásobné množství materiálu, než jaké stát původně předpokládal. Přesto se práce stihnou v původně stanoveném termínu.

Čtěte také:
Laboratoř Sokolovské uhelné získala akreditaci
Štěpánek pracoval v Sokolovské přes 40 let

Podle firmy Jerus, která likvidaci pro stát provádí, by ale i přes zjištěný větší objem měla být celá skládka odtěžena do června letošního roku, jak bylo v původním záměru,“ uvedl člen představenstva Sokolovské uhelné David Najvar. Dodal, že Sokolovská uhelná by tak měla zvládnout zajistit zpracování ještě před plánovaným odstavením plynárenské technologie.

Následné práce na úplném zahlazení skládky ale budou trvat ještě několik dalších měsíců. Nejdřív musí proběhnout sanace kontaminovaných zemin, po které bude následovat i rekultivace celého území,“ popsal Najvar. Podle zhotovitele by i tady měl být dodržený původně plánovaný termín ukončení prací.

Likvidace kalů ale v minulých letech měla i negativní vliv na okolní obce a města, a to zejména ve formě zápachu, který se při odtěžování kalů někdy šíří do okolí. Podobnou situaci tak mohou ještě letos v souvislosti s teplým počasí i změnami atmosférického tlaku očekávat v obci Stará Chodovská, případně v sousedním Chodově, a to jak v souvislosti se samotnými kaly, které kvůli těžbě nelze překrýt ochrannou vrstvou vody, tak při následné likvidaci zemin ze dna a okolí skládky. I když jde o nepříjemný zápach, podle dosavadních měření není zdraví škodlivý, uvedla Sokolovská uhelná.