Mládkovo řešení limitů jde do boje

Doba čtení:1 m, 24 s

Ilustrační foto: Imagio.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje vládě prolomit limity na lomu Bílina, kde těží Severočeské doly ze Skupiny ČEZ. V případě lomu ČSA, kde těží Severní energetická, chce předložit analýzu potřeb případné úpravy územně ekologických limitů do konce roku 2019. Vyplývá to z materiálů zpracovaných pro zářijové jednání Rady hospodářské a sociální dohody.

V předloženém dokumentu jsou zanalyzovány všechny zpracované studie, popsány, shrnuty a posouzeny základní čtyři varianty možných úprav územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu by dle návrhu mělo do konce roku 2019 v rámci periodického vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce vládě předložit analýzu potřeb případné úpravy územně ekologických limitů těžby na lomu ČSA. Do 31. prosince 2020 by pak mělo připravit případný návrh na úpravu limitů na lomu ČSA.

Čtěte také: Sochor: Uhlí je jistota, plyn drahé riziko

MPO dále navrhlo, aby předseda Českého báňského úřadu prověřil realizovatelnost sanačních a rekultivačních prací a výši finanční rezervy na zahlazení následků hornické činnosti na lomu ČSA a lomu Bílina do předkládaného ukončení jejich těžby. A to s ohledem na předpokládané náklady s tím spojené. Vládu by měl šéf ČBÚ informovat do 30. června 2016.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) mají předložit vládě do konce června 2016 k projednání materiál, který bude analyzovat návrhy řešení dopadů v oblasti zaměstnanosti související s budoucím snižováním těžby hnědého uhlí, včetně konkrétních opatření.

Stáhněte si: Korekce územně ekologického limitu – důl Bílina

Mohlo by vás zajímat:
Zrušení limitů by byl jen první krok
Prolomit limity za pět let znamená problém
Bílina letos, o lomu ČSA až v roce 2020