Doba čtení:1 m, 37 s
Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Foto: Sev.en Energy

Modernizace chvaletické elektrárny nemá výrazný negativní vliv na životní prostředí. K tomuto závěru dospěl Městský soud v Praze, který podruhé projednával žalobu, kterou v roce 2016 podal právnický spolek Frank Bold Society proti rozhodnutím, jimiž ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo stavební povolení pro obnovu dvou bloků elektrárny.

Loni v březnu soud žalobu zamítl, jeho rozsudek ale Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil. Vůči druhému rozhodnutí může Frank Bold Society podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Čtěte také:
Vláda pozdržela zakázky na rekultivace
DIAMO dokončuje rekultivaci rybníků

Stavební povolení dostala elektrárna na opravu elektrostatických odlučovačů a denitrifikaci bloků. Práce za přibližně tři miliardy korun jsou už hotové. Kritizovali je ale ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na to, že obnova obou bloků prodlouží jejich životnost až do roku 2030 a budou tak pokračovat negativní ekologické dopady provozu. Úřady ale vyhodnotily modernizaci jako takzvaný podlimitní záměr, který nevyžaduje povinné projednání ohledně dopadů na životní prostředí (EIA).

S loňským rozhodnutím městského soudu se ztotožnil Nejvyšší správní soud (NSS) v tom, že některé záměry nedosáhly svou kapacitou nebo rozsahem příslušné limitní hodnoty. Správní orgány tedy neměly povinnost automaticky posuzovat vliv na životní prostředí podle EIA. Nižšímu soudu ale uložil, aby se zabýval tím, zda záměry a zejména denitrifikace výroby nemohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, a tudíž zda k nim nemělo být zjišťovací řízení provedeno.

Dospěli jsme k závěru, že co se týče spojené denitrifikace, nejde o výrazné negativní vlivy na životní prostředí,“ řekla soudkyně Naděžda Treschlová.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Současný majitel, společnost Severní energetická (Sev.en), elektrárnu koupil od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo