Na alkohol a drogy OKD kontrolovalo 123 712 lidí

Agresivita při testu je posouzena jako porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se vykonávané práci. Foto: pixabay.com

Společnost OKD přitvrdila proti alkoholu a omamným a psychotropním látkám (OPL) na pracovištích. V průběhu roku 2017 bylo provedeno dohromady 123 712 kontrol. Foukalo se ve 119 233 případech a strážní či nadřízení přistihli 116 zaměstnanců pod vlivem alkoholu.

Test na drogy postoupilo 4479 osob, přičemž pozitivní výsledek se prokázal třikrát. Jeřábník pod vlivem metamfetaminu (pervitinu) a pracovník přistižený dvakrát po sobě opilý (jeden den nafoukal 3,32 a další 1,1 promile alkoholu). To byly v poslední době nejvážnější případy, s nimiž se setkal odbor ochrany a kontroly ve společnosti OKD, napsal Měsíčník Horník. Informoval o nich jeho vedoucí Jan Jurásek.

Čtěte také:
Hlubináři sídlí na Armádě
Důl OKD si „zahrál“ v korejském filmu

Uvedení zaměstnanci už v našem revíru nepracují,“ upozornil. „Kontroly mohou provádět pověření vedoucí pracovníci a zaměstnanci bezpečnostní agentury. Je ovšem velmi důležité rozlišovat, kdo může kontrolu nařídit – to mají písemně v pravomoci určení vedoucí zaměstnanci organizace a pracovníci odboru ochrany a kontroly, kteří jsou pro tuto činnost vybaveni plnou mocí statutárního orgánu organizace,“ uvedl Jurásek.

Na vrátnicích proběhlo na alkohol 69 523 testů (94 pozitivních), na pracovištích se foukalo 49 710krát (22 pozitivních). Nejvíce opilců – šedesátčtyři – zaznamenali v Důlním závodě 1, za ním následoval DZ 2 s pětačtyřiceti případy. Paskováků nafoukalo pět a v nestřízlivém stavu pracoval jeden úpravář a jeden servisní zaměstnanec. Statistiky vykázaly padesát sedm opilců i v řadách dodavatelských organizací!

Jeřábník pod vlivem pervitinu udělal ostudu Závodu servisních služeb. Další případy požití drog byly zjištěny v DZ 2 a u zaměstnance dodavatelské fi rmy. „Řešení pozitivních kontrol a to, jaký konkrétní postih bude každému viníkovi uložen, je na vedení jednotlivých závodů. Odbor ochrany a kontroly má za úkol pouze zjistit a zadokumentovat osoby pod vlivem alkoholu nebo OPL,“ upozornil Jurásek.

Zaměstnanec, který odmítne orientační test, může ihned požádat o odborné lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení. To si ale musí včetně dopravy sám zaplatit. Bez ohledu na výsledek vyšetření. „Důsledkem odmítnutí orientační zkoušky na alkohol i OPL je vždy stav, že se na takového člověka hledí jako by byl pod vlivem. To znamená, jako by byla kontrola pozitivní,“ upřesnil vedoucí odboru ochrany a kontroly. Případná agresivita při testu, jak upozornil, je posouzena jako porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se vykonávané práci. „Případně se podle intenzity útoku může jednat o přestupek nebo i trestný čin. To vyplyne z prošetření příslušným útvarem Policie České republiky,“ doplnil Jurásek.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků