Doba čtení:2 m, 22 s
Za 15 let činnosti Nadace OKD podpořila celkem 3 060 projektů částkou více jak 356 milionů korun. Foto: Facebook Nadace OKD

Dnes je to přesně 15 let, kdy akciová společnost OKD zřídila svou nadaci a to s cílem podporovat a rozvíjet duchovní a humanitární hodnoty, životní prostředí, vzdělání, sport, sociálně-zdravotní oblast, kulturu i hornické tradice. Během této doby nadace podpořila celkem 3 060 projektů částkou více jak 356 milionů korun.

Nadace své výročí oslavila na společenské akci, na níž zároveň předala také ceny za nejlepší neziskové projekty roku v kategoriích Projekt roku a Srdcař roku 2022.

„Chtěli jsme tímto výjimečným večerem vyplněným výjimečnou hudbou poděkovat nejen zakladatelům a partnerům nadace, s jejichž pomocí vzniklo toto velké dílo, poděkovat všem, kteří toto dílo pomáhali tvořit, tedy všem současným i bývalým členům správních a dozorčích rad, všem zaměstnancům bývalým, současným i těm na mateřské dovolené, ale zejména těm, pro které tady Nadace OKD je, tedy všem těm tisícům nadšenců, kteří příběh Nadace OKD tvořili a pevně věříme, že budou tvořit, s pomocí Nadace OKD i nadále,“ uvedla ředitelka nadace Monika Němcová.

Studie: Na Green Deal není dostatek surovin

První místo v kategorii Projekt roku získala organizace Velká náruč, z.s. s projektem „Volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin (Horní Suchá a okolí)“. Spolek se zaměřuje na zlepšení připravenosti romských a sociálně slabých dětí na zahájení školní docházky a podpora aktivit při překonávání obtíží v průběhu základního vzdělávání prostřednictvím individuálního a skupinového doučování. Děti se pravidelně účastní dramatického, tanečního a kreativního kroužku, turistických a poznávacích aktivit. Se svými nacvičenými choreografiemi vystupují na kulturních akcích v obci i mimo obec, v ZŠ, v domovech seniorů a dětských domovech.

Druhé místo získala organizace ADRA o.p.s. za projekt s názvem „ADRA projekty na Karvinsku 2021“. Za projekt „Karviná CUP 2021“ získal třetí místo spolek HCB Karviná.

První místo v kategorii Srdcař roku získal pan Radek Taussig z UNIE ROSKA. V Unii se aktivně zapojuje a pomáhá při akcích od roku 2012, a to dva roky po zjištění diagnózy, roztroušená skleróza mozkomíšní, u své manželky. Stal se tedy dobrovolným asistentem a technickou podporou při akcích, které pořádá UNIIE ROSKA. Spolu s manželkou zajišťují pro členy ROSKY lístky na kulturní akce, plánují a zajišťují dopravu a trasu, aby to bylo pro lidi postižené touto nemocí, co možná nejsnadnější. Podařilo se jim navštívit koncerty, divadelní představení a muzikály, nejen v Ostravě, ale i v Praze. Každoročně se zúčastňuje jako rozhodčí, na Roskiádě, což je olympiáda pro lidi s RS. Velice aktivně se snaží pro tuto organizaci zajišťovat a získávat sponzorské věcné a finanční dary.

Druhé místo získal rovněž zaměstnanec OKD Jan Jurásek za Shotokan Karate Frýdek Místek. Na třetím místě se umístil Srdcař Lubomír Partyka, který je zaměstnancem společnosti Green Gas DPB.