Nejlepší evropské uhlí vzniká v Komořanech

Úpravna uhlí v Komořanech je pupeční šňůrou v podobě kolejí propojena s velkolomem Československé armády, v jehož dostupných zásobách je jak uhlí „panenské“, tak i přerubané. Foto: Czech Coal

Vypadá to tam trochu jako v pekle. Všude tma, prach, hluk, teplo a zaměstnanci, kteří se chvílemi snad i podobají čertům. A přece se právě tady rodí palivo, které nemá obdoby v celé Evropě. Vítejte v Úpravně uhlí Komořany!

Úpravárenství je procesem mezi dobýváním hnědého uhlí a jeho užitím. Zařízení zvané „úpravna“ si můžeme představit jako rafinérii, v níž místo benzinu či nafty vzniká uhlí pro koncového zákazníka – elektrárny, teplárny i  domácnosti. Umění dispečerů spočívá v tom, že dokážou vyladit tu správnou výhřevnost a další parametry.

Čtěte také:
Rekultivační žně dopadly nad očekávání
Házenkářky musely na šachtu

V  počátcích dobývání preferovali těžaři nejčistší sloje, později však došlo i na ložiska přerubaná hlubinou těžbou, která měla rozdílnou kvalitu sloje. Rostla tedy i potřeba uhlí drtit, třídit a sdružovat. Úpravna uhlí v  Komořanech je pupeční šňůrou v podobě kolejí propojena s velkolomem Československé armády, v jehož dostupných zásobách je jak uhlí „panenské“, tak i  přerubané. Na patě Krušných hor je uhelná sloj i velmi nepravidelně uložena a tyto skutečnosti dělají z lomu ČSA unikátní báňské dílo. Kladou také zvýšené nároky na samotný proces úpravárenství.

Myšlenka vybudovat úpravnu uhlí v Komořanech se poprvé objevila na konci třicátých let. O stavbě bylo definitivně rozhodnuto v dubnu 1942, a to s cílem zpracovat uhlí ze 3 nově budovaných povrchových lomů pro chemický závod v  Záluží. Úpravnu stavěli váleční zajatci a nuceně nasazení z celé Evropy. V posledních měsících války byla výstavba přerušena, a proto se uvedení do provozu posunulo až na 1. duben 1954. Šlo však o provoz zkušební se spoustou problémů. Na začátku roku 1956 byla například tak tuhá zima, že dělníci museli ručně vykopat zamrzlé uhlí ze 150 vlakových souprav. V dalších letech docházelo k nejrůznějším úpravám technologie dle požadavků zákazníků. Výsledkem byl složitý technologický proces třídění uhlí s  využitím tzv. mokré cesty.

Proto se na také konci 70. let zprovoznilo další odkaliště v bývalém lomu Saxonia, které sloužilo až do roku 2012. V ten samý rok byly zprovozněny kalolisy, které uhelnou složku vrací zpět do výroby a tím i vodu vyčistí. Technologie pak funguje bezodpadově. V současné době úpravna zpracovává uhlí především z lomu ČSA a také z lomu Vršany. Tříděné uhlí pro maloodběratele má naprosto unikátní parametry – výhřevnost přes 20 MJ/kg a k tomu velmi nízký obsah popela. To z něj dělá nejkvalitnější hnědé uhlí v celé Evropě. Třídí se do tří velikostních frakcí, přičemž nejvyšší zájem je o nejdrobnější ořech 2 (10 až 25 mm), který se hodí zejména pro nové automatické kotle. Je pozoruhodné, že tyto kotle produkují méně emisí než standardní kotle na biomasu.

Z důvodu vyšší poptávky od zákazníků po ořechu 2 byl v posledních letech na úpravně nainstalován drtič větších frakcí na zrnitost ořechu 2 a v prostoru lomu ČSA se surové uhlí ještě rozmělňuje s využitím tzv. „ježka“, který svými ostny tlačí na projíždějící uhlí pod ním, a tím zmenšuje jeho zrnitost. Při výrobě tříděných druhů pro maloodběratele vzniká obrovské množství prachových přebytků (zrna pod 1 cm). Jejich smícháním s uhlím z Vršan nebo ze závalových partií lomu ČSA lze získat směs o nižší výhřevnosti, která je nakládána na vlaky a dopravována do tepláren po celé republice. Tříděné druhy a další produkty pro odběratele bude Úpravna uhlí Komořany nabízet až do konce životnosti lomu, tzn. pravděpodobně do roku 2024, kdy by měla být těžba na lomu ČSA definitivně ukončena.

Mohlo by vás zajímat:
Znáte chytré pneumatiky?
Goliáš, který se ovládá jednou rukou
Třiadevadesátitunový unikátní drobeček