Největší rypadlo na Armádě končí

RK5000-R10_compressed

RK5000/R10 je v provozu od roku 1983. Foto: archiv Sev-en.

Po 34 letech bude koncem letošního roku odstaveno rypadlo RK5000/R10 v lomu ČSA. Obří stroj se začal v provoze využívat v roce 1983.

„Za celé období do konce letošního roku vytěží téměř 155 milionů metů krychlových skrývky. V prosinci 2016 se odstaví, čímž dojde ke ztrátě přibližně 40 pracovních míst,“ uvedl Pavel Kounovský, výrobní ředitel a závodní lomu Severní energetické. Zkušené a kvaliϐikované lidi chce společnost využít, proto všem nabídne náhradní práci na posledním skrývkovém velkostroji K75 a návazných zařízeních. Rypadlo RK 5000 bylo svou konstrukcí určeno pro těžbu materiálů s vyšším rypným odporem. Využívalo se proto převážně na nejspodnějších skrývkových řezech, kde zároveň z bezpečné výšky skrývalo uhelnou sloj, mnohdy narušenou hlubinným dobýváním.

Čtěte také:
Chvaletice budou mimo provoz několik týdnů
Severní energetická zmodernizuje Chvaletice

V prvním čtvrtletí roku 2017 bude rýpadlo RK 5000 dopraveno na předem připravené montážní místo, kde zůstane do konečného rozhodnutí, co se s ním stane. Jak potvrdil závodní lomu, na stroji budou trvalé hlídky.

O likvidaci rypadla se v současné době neuvažuje, protože si vláda ve svém usnesení č. 827 z 19. října 2015 dala za úkol každoročně v letech 2016 – 2020 vyhodnocovat plnění cílů a opatření Státní energetické koncepce. Ministr průmyslu a obchodu má vládě předložit do 31. prosince 2020 také analýzu potřeb hnědého uhlí. O potřebnosti odstavované těžební technologie tak nejde nyní zodpovědně rozhodnout.

Mohlo by vás zajímat:
Zakládací vůz slouží uhelným rýpadlům
Rypadlo převáželi šest dnů
Rypadlo dokráčelo do cíle