Nejvíc tepla spotřebují domácnosti

Výroba tepla je v České republice stále silně závislá na spalování uhlí. V roce 2019 se na celkové výrobě tepla hnědé a černé uhlí podílelo z 66 procent. Foto: pioxabay.com

Největším spotřebitelem tepla v Česku jsou domácnosti, které využívají 42 procent celkové energie na vytápění. Podle Teplárenského sdružení ČR kvůli pandemii koronaviru klesla při minulé topné sezoně až o desetinu dodávka tepla pro průmysl, obchodní centra nebo školy. U domácností pokles činil jednotky procent.

Výroba tepla je v České republice stále silně závislá na spalování uhlí. V roce 2019 se na celkové výrobě tepla hnědé a černé uhlí podílelo z 66 procent, obnovitelné zdroje přispívaly 16 procenty,“ řekl portálu Evropa v datech analytik České spořitelny Radek Novák. „Klimatické cíle, zvyšující se náklady na emisní povolenky a stále přísnější limity na znečišťování ovzduší budou tlačit tuzemské teplárenské společnosti k přechodu od uhlí nejčastěji k plynu, biomase či později k odpadům. Pomoci by jim k tomu měly desítky miliard korun z evropského Modernizačního fondu,“ dodal.

Čtěte také:
Čtvrtina Čechů žije v energetické chudobě
Češi žádají energetickou soběstačnost

Svou spotřebou dálkového tepla se české domácnosti řadí v evropském srovnání do první desítky, loni se umístily na deváté příčce. Více tepla v přepočtu na domácnost potřebují země okolo Baltského moře, o něco více než Češi vytápějí ještě Slováci. Těsně za Českem se na desátém místě nachází Rakousko,“ uvedla Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

Podíl průmyslu na spotřebě podle portálu stoupá v létě, kdy není nutné vytápět domy, a podniky pak spotřebovávají přes 45 procent tepla. V zimě naopak dominují domácnosti. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že dálkové teplo z centralizovaných sítí využívá jako hlavní způsob vytápění více než třetina českých domácností. Podobný podíl patří zemnímu plynu, pevnými palivy topí zhruba 16 procent domácností, uvedl portál.

Portál Evropa v datech dále uvedl, že pevnými fosilními palivy, jako je uhlí, se nejvíce vytápí v Polsku, Česku a Německu. Zemní plyn má podle Eurostatu největší zastoupení v palivovém mixu tepláren v Portugalsku, Belgii a Chorvatsku. Obnovitelné zdroje, tedy zejména biomasa, vedou ve Švédsku, Litvě a Dánsku. Zajímavý je mimounijní Island, kde se obnovitelné zdroje díky geotermální energii podílejí na výrobě tepla z 97 procent, dodal.