Němečtí odborníci vyrazili na uhelné safari

Uhelné safari se už roky těší obrovském zájmu veřejnosti. Ilustrační foto: Severní energetická

Setkáním odborníků z obou stran česko-saské hranice pokračuje i letos projekt Vita-Min – Život s hornictvím. V Mostě se konal odborný workshop a následovala exkurze do povrchového lomu na Mostecku, na tzv. uhelné safari.

Projekt Vita-Min – Život s hornictvím se zabývá identifikací zátěží ve vodních útvarech způsobených hornickou činností a řešením jejich následných sanací. Byl finančně podpořen částkou z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020. Jedná se o společnou přeshraniční iniciativu partnerů, přičemž lead partnerem je Saský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie (LfULG) a kooperačními partnery jsou Ústecký kraj a město Oelsnitz v Sasku, napsal server ustinadlabemdnes.cz.

Čtěte také:
Hnědé uhlí vystřídají turisté
Z měsíční krajiny do rozkvetlého parku

V rámci dopoledního bloku byla prezentována řešení jednotlivých dílčích úkolů všech projektových partnerů. Za českou stranu byly předneseny výsledky hydrochemického monitoringu na vybraných vodních útvarech a vodních tocích, které se nachází na výsypkách Mostecké pánve. Saská strana se zabývala především problematikou průsaků znečišťujících látek, jako jsou sírany nebo železo do povrchových vodních toků, ať už v závislosti na přírodních podmínkách, nebo následkem lidské činnosti.

Po teoretické části následovala exkurze, která zahrnovala prohlídku s odborným výkladem do aktivního lomu Československé armády, kde byla k vidění řada technologických zařízení jako skrývková rypadla, zakladače zeminy a pásové dopravníky. Součástí exkurze byla rovněž prohlídka okolních výsypek lomu.

Mohlo by vás zajímat: