Nová čerpací stanice na DNT

lom_tusimice-wikipedia-martin-mach

Důl Nástup Tušimice je jednou z těžebních lokalit společnosti Severočeské doly a. s.. Foto: Wikipedia.org Martin Mach

Povrchový důl je jako nejhlubší místo z celého okolí citlivý na přítoky povrchových a podzemních vod. Proto musí být problematice jeho odvodňování věnována náležitá pozornost.

V prostoru dopravníků DPD na prvním skrývkovém řezu Dolu Nástup Tušimice (DNT) byla na konci listopadu zprovozněna nová čerpací stanice ČS 266, jejímž dodavatelem byla dceřiná společnost PRODECO, uvedly Hornické listy.

Čtěte také:
Ponořme se do historie Hornických listů
Michal vás seznámí s Ograbulemi

Úkolem nové stanice bude odvodnění těžebního prostoru v jižní části porubní fronty lokality Libouš II – sever a zároveň ochrana nové trafostanice DT 66 před vodním živlem. ČS 266 umožní také dočerpávání nadlimitního množství vody z prostoru východního křídla a tamějších čerpacích stanic ČS 216 a ČS 271.

Vzhledem k dalšímu postupu rýpadla SchRs 1 550/K 109 bude odčerpávat vodu z prostoru vrchu Farářka. Čerpací stanice ČS 266 je plně automatizovaná. Kromě výkonných podávacích a horizontálních čerpadel, sacích potrubí je její součástí také rozvodna. Výtlaky z nové čerpací stanice jsou zaústěny do nádrže Libouš jih vzdálené zhruba 1 500 metrů. Montážní práce na nové čerpací stanci začaly v srpnu. Dokončeny byly ve stanoveném termínu 28. listopadu.

Mohlo by vás zajímat:
Mostecko bez uhlí aneb Apokalypsa 2030
Běloruský gigant BelAZ 75710
Za pět let dala Vršanská do regionu 43 milionů