Změny nesmí narušit výrobu a bezpečnost

Kamil Kempný má na starost připravovaný přechod na novou organizační strukturu OKD. Foto: OKD

Management společnosti OKD pověřil vedením důlních závodů 1 a 2 dosavadního výrobníha náměstka Kamila Kempného. Své plány představil v rozhovoru pro Měsíčník Horník.

Jaké máte plány a úkoly ve svých funkcích?

Především se starám – tedy samozřejmě kromě zajišťování běžného provozu obou závodů – o připravovaný přechod na novou organizační strukturu naší fi rmy, která začíná v OKD platit od 1. června letošního roku. Tento přechod musí být plynulým procesem, bez jakýchkoli negativních projevů v bezpečnosti nebo výrobě! V současné době u některých pracovníků i projednáváme změny v jejich funkcích, připravujeme stěhování a vše ostatní potřebné k bezproblémovému spojení závodů 1 a 2 včetně začlenění jednotlivých provozů do nové organizační struktury. Důležitou součástí tohoto všeho se stane také spojení výrobních a přípravářských dispečinků i některých provozů.

Čtěte také:
Byty OKD nájemníkům levněji neprodáme
Další podivnosti kolem bytů OKD

Jak si letos vedou důlní závody v těžbě?

V průběhu prvního kvartálu letošního roku se podařily splnit výrobní cíle, a to v obou důlních závodech. DZ 1 překročil plán v těžbě o devětašedesát tisíc tun a DZ 2 nakopal nad plán tisíc tun uhlí. Přípraváři jsou také v plusu, a to podobně. Ti na DZ 1 mají nad plán 149 metrů, jejich kolegové z DZ 2 pak 149 metrů.

Co se dá říci k úrovni BOZP v DZ 1 a 2?

Co se úrazovosti týče, tam se nám na DZ 1 i 2 bohužel dařilo už méně. Přestože celkový počet pracovních úrazů v meziročním porovnání poklesl, nemůžeme být a nejsme v žádném případě spokojeni s jejich závažností. Vždyť hned v lednu jsme museli řešit smrtelný úraz pracovníka dodavatelské organizace, který se stal v lokalitě ČSA v oblasti Doubravského ohradníku při dopravě horníků po závěsné drážce. A už v únoru jsme zaznamenali další závažný úraz opět při dopravě mužstva po závěsné drážce, tentokrát na ČSM. Opakuji, že s tímto stavem nejsme spokojeni a vytváříme řadu opatření, které by podobným událostem měly zabránit.

Jaká je momentální situace ve výrobě?

S ohledem na doslova napjatý plán výroby jsou pro nás klíčové všechny poruby plánované k dobývání v letošním roce. A rizik je poměrně dost – ať už to jsou zápary, otřesy, neočekávané hornicko-geologické problémy či časové prodlevy v povolování hornické činnosti u některých bloků. Proto je důležité, aby se všem porubům věnovala maximální pozornost jak z hlediska přípravy, tak vybavení i samotného dobývání. Problémy máme navíc se zvýšenou fl uktuací zaměstnanců v dodavatelských organizacích, z čehož pramení v porovnání s minulostí snížená kvalita podávaných výkonů těchto kolektivů.

Které nové bloky budou nejdůležitější?

Pokud bych měl označit ty skutečně strategické, které nás letos ještě čekají, pak na současném DZ 1 to bude náročný překliz vysokého Bucyrusu v oblasti Doubravského ohradníku z 39. do 40. sloje v lokalitě ČSA. Dále pak vykopání porubu 140 808 na Lazích, s nímž je také spjato odstřihnutí podzemního spojení lokalit Lazy a ČSA, kde musíme řešit i mnohé bezpečnostní záležitosti. Důležitý je zde také rozjezd bloku 11 2831, jenž je plánovaný na začátek května. Na lokalitě Darkov jsou to bloky 340 901 a 336 700. DZ 2 v nejbližší době očekává rozjezdy porubů 402 304/1 a 461 202. Důležité je také zvládnutí přechodu erozivního pásma v porubu 402 200, které momentálně přecházíme. Jednoznačná priorita však je dána rozjezdu porubu 400 000, z toho chceme letos vytěžit 430 tisíc tun. Situaci nám zkomplikoval i důlní otřes v porubu 300 213/1, který se stal v pátek 13. dubna.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Chrání banky klima nebo své zisky?
Strojaři se předháněli v dodávkách pro doly