Nový způsob čerpání usnadní údržbu

Nová, menší jímka by měla zamezit zanášení a poruchám čerpadla.. Foto: Severní energetická

Nový způsob čerpání důlních vod ze severozápadních svahů lomu ČSA zprovoznil úsek odvodnění Severní energetické.

Na hladině jímky čerpací stanice 48 bylo doposud umístěno jedno čerpadlo. Při intenzivnějších deštích, jak se měnila hladina a zvyšoval se objem nečistot ve vodě, docházelo k jeho zanášení a bylo potřeba jej častěji čistit, případně opravovat.

Čtěte také:
Největšímu vršanskému stroji vymění koleso
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Vybudovali jsme proto novou, podstatně menší čerpací jímku, která má objem zhruba 700 kubíků. Do ní jsme umístili čerpadlo a ze stávající jímky o objemu 37 tisíc kubíků jsme udělali v podstatě usazovací nádrž, odkud voda přepadem přirozeně přetéká do čerpací jímky,“ vysvětlil Jaroslav Graman, vedoucí úseku odvodnění.

Čerpací stanice 48 na okraji lomu ČSA je trochu specifická, protože sem stéká voda ze severozápadních svahů a okolí lomu ČSA, která není kontaminovaná těžbou a nevyžaduje další úpravu. Čistí se pouze přirozenou cestou a dál putuje do vodních nádrží Toník, Hedvika a Marcela. V průměru se letos z čerpací stanice 48 odčerpá 50 000 kubíků vody za měsíc.