Doba čtení:1 m, 42 s
Příspěvek dostávají bývalí horníci po omezenou dobu podle počtu odpracovaných let, zvýhodněni jsou věkově starší zaměstnanci. Nejrizikovější skupina může dostávat příspěvek až 60 měsíců, ostatní tři až 36 měsíců. Foto: OKD

O státní příspěvek na zmírnění sociálních dopadů útlumu hornictví požádalo 1296 lidí, tedy většina pracovníků propuštěných z OKD kvůli zavírání dolů na Karvinsku. Prostřednictvím podniku Diamo začal stát horníkům, kteří pracovali v podzemí, vyplácet 8000 korun měsíčně, ostatní dostávají 5300 korun.

Jde o rychlou a především cílenou pomoc konkrétním lidem, kteří přišli o práci v souvislosti s útlumem těžby a zpracování uhlí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Příspěvek dostávají bývalí horníci po omezenou dobu podle počtu odpracovaných let, zvýhodněni jsou věkově starší zaměstnanci. Nejrizikovější skupina může dostávat příspěvek až 60 měsíců, ostatní tři až 36 měsíců. O příspěvek musí zájemci požádat do šesti měsíců od ukončení pracovního poměru.

Čtěte také:
Útlum těžby OKD vyjde na 9 miliard
Seismická aktivita v revíru OKD

Převažují žádosti důlních pracovníků, tedy s nárokem na vyšší příspěvek. Nejstaršímu žadateli je 63 let a nejmladšímu 23 let. Vesměs převažují padesátníci. Kromě důlních pracovníků žádali o příspěvky i povrchoví včetně úpravářů či pracovníků kancelářských profesí, mezi nimi je i 70 žen,“ uvedl Pavel Kaša, náměstek pro ekonomiku a personalistiku odštěpného závodu Odra, který příspěvek administruje a vyplácí.

Podnik už kladně vyřídil více než 1000 žádostí, zamítl zatím pouze dvě. „Mohu potvrdit, že státní příspěvek plní svůj účel a je o něj velký zájem. Největší vlnu žádostí jsme zaznamenali během dubna v návaznosti na ukončení těžby na dolech Darkov a ČSA. Naše Sociální centrum v Ostravě se snaží žádosti vyřizovat průběžně co nejrychleji. Stovky lidí už mají peníze na účtech,“ uvedl ředitel Diama Ludvík Kašpar.

Společnost OKD v únoru ukončila těžbu uhlí v dolech Darkov a ČSA. Do Diama přešlo letos z OKD téměř 2500 zaměstnanců. Diamo si na útlumové či rekultivační práce nechalo zhruba 700 lidí, skoro 1800 pracovníků ukončilo pracovní poměr. Většinou ho rozvázali dohodou, díky níž dostali větší odstupné.