Odbory podporují pokračování těžby na Bílině

Foto: SDAS

Odboráři ze společnosti Severočeské Doly (SD) jednoznačně podporují pokračování těžby na Dolech Bílina. V rozhovoru pro Hornické listy to uvedl předseda odborových organizací ve skupině SD Josef Slunečka.

Na konci července vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR Souhlasné závazné stanovisko k záměru Pokračování hornické činnosti pro Doly Bílina na období 2019 až 2035. Jak vnímáte dosažení dalšího kroku k získání Povolení hornické činnosti na DB?

Jednoznačně pozitivně. Naše odborové organizace podporovaly záměr další těžby uhlí na lokalitě DB od úplného začátku. Tedy od doby, kdy v roce 2015 rozhodla vláda o změně limitu těžby v Dolech Bílina, a tím se upravil stávající limit z roku 1991, respektive 2008. Vláda touto úpravou umožnila dlouhodobou těžbu v této lokalitě. Doly Bílina se tak mohou podílet na prosperitě, soběstačnosti a energetické bezpečnosti státu. Bez právě vydaného souhlasného stanoviska MŽP by Severočeské doly ne‑mohly žádat státní báňskou správu o povolení těžby. Naši podporu tomuto záměru jsme vyjádřili mimo jiné také v našem postoji předloženém ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Ve vlastním stanovisku MŽP nás zaujalo všech 31 podmínek pro fázi přípravy záměru. Na první pohled by se mohl seznam povinností zdát nezvykle náročný, ale spoustu nápravných opatření už Severočeské doly úspěšně realizují. Mám na mysli například záchranné transfery obojživelníků, budování nových mokřadů a tůněk, nejrůznější podpory hnízdění ptáků a života drobných savců.

Čtěte také:
Pěgřímek: Naše uhlí je potřeba
Odtěžené 2 miliardy kubíků za 72 let

Po prázdninách by měla poprvé zasednout nová uhelná komise, která bude poskytovat vládě konsensuální výstupy týkající se budoucího využití hnědého uhlí v ČR. Budou jejími členy také zástupci odborů?

Uhelná komise byla schválena vládou jako její poradní orgán. Bude se řídit schváleným statutem, který nabyl účinnosti 1. srpna. Komise bude mít 19 členů. Předsedy budou ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí. Mezi členy, kteří se budou pravidelně scházet každý měsíc, nebudou chybět představitelé báňské správy, zaměstnavatelských svazů, ekologických institucí, hospodářské komory, krajů, poslanecké sněmovny. Jedním z členů bude také zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Právě prostřednictvím ČMKOS, jejímž jsem členem, se budou odbory podílet na práci komise. První výstup komise a doporučení vládě by měly být předloženy v září 2020. O výstupech komise budu zaměstnance Severočeských dolů informovat prostřednictvím Hornických listů. Komise se nebude určitě zabývat jen problematikou útlumu těžby, ale i výší poplatků na sanace a rekultivace, podporu regionů.

Nově vzniklá uhelná komise bude tedy podobným orgánem, který se v Německu usnesl na konci těžby uhlí nejpozději do roku 2038? Máte informace o fungování německé uhelné komise?

Situaci v sousedním Německu bedlivě sleduji. Komise v Německu už svoji činnost ukončila. Závěry, včetně návrhů, byly předány spolkové vládě. Přesto bych si dovolil upřesnit název německé komise, který zní Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost. Co je důležité a co postrádám u naší nově vzniklé komise jsou dvě pracovní skupiny, a to jednu se zaměřením na hospodářský rozvoj a zaměstnanost, zejména v uhelných regionech, a druhou se zaměřením na energetiku a plnění klimatických cílů EU. Na začátku června jsem se účastnil na Saském státním ministerstvu hospodářství, práce a dopravy v Drážďanech jednání, kde byla zevrubně diskutována problematika útlumu těžby ve středoněmeckém a lužickém revíru včetně aspektů a vlivů na zaměstnanost. Spolková republika Německo rozhodla o ukončení provozu uhelných elektráren nejpozději do roku 2038. Počítá se s tím, že regiony, na které bude mít odklon od uhelné energetiky největší dopad, dostanou v příštích dvaceti letech 40 miliard eur ve formě strukturální pomoci. Komise ale o situaci v německé energetice nerozhodovala sama. Hlavní slovo měla vláda a parlament. Nicméně její doporučení bylo považováno za klíčové.

Jaké další činnosti vás v současné době zaměstnávají?

Navzdory času dovolených se připravujeme na nové kolektivní vyjednávání dodatku kolektivní smlouvy pro rok 2020. Toto vyjednávání bude jistě složité, ale našim zájmem je dohodnout co nejlepší podmínky pro zaměstnance Severočeských dolů.