Odstávka odkryla tajemství nejvýkonnějšího odsíření v Česku

Elektrárna Chvaletice v současnosti realizuje jednu z největších soukromých ekologických investic v Česku, která přinese nejvýznamnější snížení emisí od 90. let. Foto: Sev.en Energy

V Elektrárně Chvaletice skončila odstávka jednoho z absorbérů odsíření. Během ní bylo možné proniknout přímo do technologických útrob a projít kouřovodem až do chladicí věže, která slouží za provozu nejen k ochlazení vodního okruhu, ale také k odvodu vyčištěných spalin. Odsíření v Elektrárně Chvaletice vybudovalo v polovině 90. let finsko-japonské konsorcium IVO, Itochu, Hitachi a s účinností 98 % zůstává nejvýkonnějším zařízením v Česku.

„Naše odsíření funguje na principu mokré vápencové vypírky. To zjednodušeně řečeno znamená, že do absorbéru vstřikujeme vápencovou suspenzi a na ni se naváže znečišťující plyn oxid siřičitý. V absorbéru používáme speciální trysky, které jsou konstruovány tak, aby kapičky rozstřikované směsi byly co nejmenší, a usnadnily tak reakce s SO2. Jako vedlejší produkt vzniká energosádrovec, který se využívá ve stavebnictví a krajinotvorbě,“ vysvětluje Petr Přemyslovský, specialista kotelny a odsíření ze společnosti Sev.en Engineering, která se zabývá technickým rozvojem elektrárny.

Čtěte také:
Energetika dostává největší šok za 70 let
Češi žádají energetickou soběstačnost

„Mimořádně vysoká účinnost tohoto zařízení je daná mokrým protiproudým zkrápěním. Chvaletice měly paradoxně výhodu v tom, že získaly odsíření až jako jedna z posledních českých elektráren, takže mohly využít nejmodernějších technologií. Dopad na životní prostředí a zdravotní rizika dále významně snižuje zaústění spalin do chladicích věží místo do klasického komína. To se však zjistilo za pomocí speciálních měření až teprve nedávno, přesněji řečeno dvacet let po uvedení zařízení do provozu!“ doplňuje Václav Matys, generální ředitel Elektrárny Chvaletice.

O

Foto: Sev.en Energy

Odsíření umožnilo snížit emisní koncentrace oxidu siřičitého z původních 7 000 mg/m3 na pouhé stovky mg/m3. I díky dalším opatřením v novodobé éře poklesly emise celkem
o 98,8 %. Pro srovnání: Co stihla elektrárna v roce 1993 vypustit už za týden, reprezentuje aktuální množství za celý rok 2018! Přitom jen od roku 2013, kdy elektrárnu převzal nový majitel Sev.en Energy a zahájil novou vlnu ekologizace, se podařilo snížit emise SO2
‚o 65,8 %. Vedle odsíření disponuje elektrárna dalšími ekologickými technologiemi – denitrifikací, která snižuje emise oxidů dusíku, a odlučovači tuhých znečišťujících látek.

Elektrárna Chvaletice v současnosti realizuje jednu z největších soukromých ekologických investic v Česku, která přinese nejvýznamnější snížení emisí od 90. let. Nedávno zahájila výměnu stávajících elektrostatických odlučovačů za moderní látkové filtry.

Protože emisní koncentrace nejpodstatnějších znečišťujících látek se pohybují již v současnosti na úrovni jednotek procent původního množství, další ekologizace je již technicky velice náročná a vyžaduje čas. Z tohoto důvodu požádala elektrárna stejně jako další energetické zdroje o výjimku z nových evropských emisních limitů. Smyslem tohoto kroku je získat dostatek času na realizaci potřebných investic.

Pokles emisí SO2 na jednotku vyrobené energie