OKD: Respirátorů pro fárající je dost

Foto OKD

Krizový štáb OKD denně sleduje situaci související s nebezpečím nákazy novým typem koronaviru COVID-19, projednává a stanovuje opatření k prevenci jeho přenosu a zlepšení ochrany zaměstnanců a samozřejmě kontroluje dodržování vydaných nařízení. Situaci popsal v rozhovoru pro Měsíčník Horník vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.

Jak reaguje firma na koronavirus?

Již počátkem března vydává soubor opatření proti šíření nákazy a postupně ho doplňuje v souladu jak s doporučeními vydávanými hygieniky, tak vládou. Od identifikace a odfiltrování osob vracejících se z míst postižených COVID-19, přes zavedení namátkového měření teploty příchozích do areálu organizace po povinné používání ochrany dýchacích cest. Jejich souhrn je nyní v měsíčním dubnovém poučení BOZP pro zaměstnance.

Čtěte také:
Darkovskou dílnou prošly i největší kombajny
Vondráš: Neprchejme od uhlí!

A co se dá uvést k posílení hygieny?

Dvakrát až třikrát za směnu se provádí zvýšení dezinfekce při očistě sprchovišť – kohoutků, růžic, stěn, podlah. Totéž platí pro sanitární příslušenství, jako kohoutky na pitnou vodu a jiné nápoje. A také pro příslušenství kanceláří, průchodů, dveří, madel, všech sociálních zařízení s umývadly, toaletami, držáky mýdel, vodovodními kohoutky… Na všech důlních lokalitách se dodavatelské firmy starají o plošnou dezinfekci koupelen. Dále zajišťujeme dezinfekční prostředky i materiál k jejich výrobě a používání, distrubuci. Při denní dezinfekci nevynecháváme ani dopravní nádoby a kolejové či závěsné soupravy pro dopravu mužstva v dolech.

Respirátorů pro fárající je dostatek?

OKD je v současnosti vybaveno dostatečným počtem kusů této ochrany pro všechny fárající horníky. Spotřeba jednorázových respirátorů byla ve třetím dubnovém týdnu v objemu okolo 3800 kusů denně. Zajištění provozu respirátory je jedním z důležitých témat projednávaných každý den na krizovém štábu firmy. Kontrolujeme sjezdy do dolů a s tím související spotřebu respirátorů, sledujeme pravidelně zásoby jednotlivých druhů ve skladech a lampovnách i plán a realizaci dodávek. Vše záleží na počtu fáraných směn především u dodavatelů, což se mění  v návaznosti na opatření v boji proti koronaviru v Česku, Polsku i na Slovensku.

Ochrana je potřeba ale i na povrchu…

Tyto provozy se řeší samostatně. V prašných provozech úpraven zaměstnanci dostávají také jednorázové respirátory přibližně v desítkách kusů denně. Z hlediska boje proti koronaviru jsme vybavili rámcově všechny zaměstnance pracující na povrchu v první fázi jednorázovými rouškami a respirátory. Těch bylo přibližně tři tisíce.

Jaká jsou další prováděná opatření?

Jednáme denně s dodavateli jednorázových respirátorů třídy FFP2, připravujeme se rovněž i na alternativní situaci a to na vybavení všech důlních zaměstnanců reliéfovými respirátory typu R2 v celém OKD, pokud by byl nedostatek jednorázových respirátorů vhodných do důlního prostředí. K tomuto účelu jsme si museli nechat vyrobit tisíce čtvrtmasek a filtrů. Museli jsme řešit systém jejich dezinfekce. Koncem března a začátkem dubna jsme vybavili všechny naše zaměstnance, kteří vykonávají svou práci na povrchu OKD, ochrannými rouškami pro vícenásobné použití i s náhradními ochrannými filtry. Pro kontrolní měření teplot zaměstnanců před začátkem pracovní směny jsme zajišťovali dostatek bezkontaktních teploměrů i kvalitnější termokameru ke kontrolnímu měření teplot osob u vstupu do organizace. Provádíme screening zdravotního stavu kolegů v OKD a operativně upravujeme kalendáře a pracovní dobu v provozu důlních lokalit. O našich opatřeních průběžně informujeme báňskou správu i hygieniky.

Jak to vypadá v oblasti stravování?

Zrušili jsme vydávání polévek, místo nich jsou oplatky, tak, jako to měli dosud na Lazech. Se stolů v jídelnách jsou odstraněny volně dostupné slánky, pepřenky, lahvičky s ochucovadly. Je zrušen i samooobslužný prodej, zákusky, lahůdky a pečivo jsou balené. Kde je to technicky možné, upravujeme vzdálenost mezi sedícími strávníky. I v prostorách stravování či přípravy pokrmů platí veškerá hygienická opatření a častěji se tu dělá očista i dezinfekce. Pamatujeme na mýdla a papírové ručníky u umývadel pro hosty či balení příborů do ubrousků.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Chrání banky klima nebo své zisky?
Strojaři se předháněli v dodávkách pro doly