Doba čtení:3 m, 18 s
Vedení společnosti OKD se v rámci řízení BOZP rozhodlo zaměřit zejména na prevenci smrtelných rizik. Foto: OKD

V období od letošního ledna do června bylo v OKD nahlášeno 139 evidovaných pracovních úrazů, z nichž 78 skončilo registrací. Bylo to o třináct více, než za stejné období loňského roku.

Nelichotivou statistiku bohužel doplnilo navíc i sedm mimořádných událostí z prvního pololetí (stejný počet jako vloni) včetně dvou smrtelných úrazů. „Poslední případ jsme zaznamenali v červnu u dodavatelské organizace Polcarbo na ČSM. Lékař HBZS Ostrava úraz označil jako závažný, postižený – horník s osmnáctiletou praxí v dole – byl transportován do Fakultní nemocnice Ostrava, kde druhý den na následky zranění hlavy zemřel,“ informoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.

Čtěte také:
Podají poslanci trestní oznámení?
Babišův muž si vylepšuje kancelář za 3 miliony

Ze statistiky vyplynulo, že největší počet případů – sedmadvacet, což činilo 34,6 procenta všech úrazů v OKD v prvním pololetí roku 2018 – připadlo na chůzi, přecházení či přenášení. Dalším nejčastějším zdrojem úrazů (dvanáct případů, 15,4 %) bylo přiražení, naražení nebo zasažení postiženého při manipulaci s materiály či břemeny. Devět úrazů (11,5 %) se stalo při budování, obkládání či pádu horniny, napsal Měsíčník Horník.

Šest případů registrujeme při dopravě materiálu a osob, přičemž zde byl jeden smrtelný a jeden závažný úraz. Čtyři zraněné horníky si vyžádal důlní otřes,“ upozornil Zajíček. Zbývajících dvacet registrovaných úrazů spadlo do kategorie ostatní (31,9 %). Nárůst byl v OKD i v úrazové četnosti, která od ledna do června 2017 vykazovala hodnotu 6,95, za stejné období 2018 však už 10,17. Tento ukazatel v sobě zahrnoval jak rostoucí počet registrovaných úrazů, tak zároveň klesající počet odpracovaných směn. „Zaměstnanec, který zaznamenal v letošním prvním pololetí registrovaný úraz, měl průměrný věk čtyřiačtyřicet let s devatenáctiletou praxí v dole. U nejzávažnějších případů s potenciálem smrtelného úrazu činil věkový průměr padesát let se čtyřiadvacetiletou praxí v dole,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Ten také výsledky v BOZP v revíru označil celkově za znepokojivé. „Máme již dva smrtelné úrazy v pololetí, ale naším cílem byla nula, jak chceme každý rok. To se však v historii OKD dosud nikdy nepodařilo. V dole jsou nastaveny přísné standardy bezpečnosti práce z hlediska báňských předpisů, ale je nutné, aby je lidé i sami o sobě dodržovali. Dlouhodobě se snažíme měnit jejich přístup i ke svému vlastnímu zdraví,“ uvedl Zajíček.

Vedení společnosti OKD se proto v rámci řízení BOZP rozhodlo zaměřit zejména na prevenci smrtelných rizik (například při ovládání sekcí mechanizovaných výztuží v porubech, ovládání lokomotiv mimo kabinu řidiče, manipulace s lany, rolkami, háky a další), celkové zlepšení bezpečnosti a snížení úrazovosti na ČSM (kde zaznamenali nejvyšší nárůst úrazovosti i mimořádných událostí a navíc u dodavatelských kolektivů) a eliminaci vysokého podílu úrazovosti při chůzi na lokalitách Karviná a Darkov.

K tomu kromě běžící bezpečnostní kampaně vyhlásíme po prázdninách další mimořádnou kampaň opět s finanční i nefinanční motivací. Natočíme krátké filmy dotýkající se tematicky oblastí, kde se stávají tragické úrazy nebo případy s potenciálem smrtelných úrazů sloužící jako preventivní prvek. Zařadíme nově oceňování zaměstnanců za mimořádný čin v BOZP a v září budeme svážet horníky ze všech lokalit na letos třetí školení ve štramberských cvičných štolách s výbuchy prachů a plynů, hašením metanu, požárů i ukázkami poskytování první pomoci,“ uvedl Zajíček.

Zpracovány byly i opatření reagující na konkrétní mimořádné události (při dopravě osob, manipulacích se stojkami či používaní otevřeného ohně v jámě). „V reakci na požár v jámě například nahrazujeme způsob pálení při rozpojování výstroje a spojů použitím vhodného AKU nářadí,“ doplnil vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Co ve statistikách není, jsou úrazové děje, které dopadly jen třeba drobným nebo dokonce žádným poraněním. Avšak každý člověk znalý důlního prostředí si může situaci domyslet – bez přítomnosti štěstěny – až do konce, kdy mohlo dojít k úrazu fatálnímu. To jsou případy s potenciálem závažného úrazu.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků