Doba čtení:1 m, 54 s
OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Foto: OKD

Těžební společnost OKD uzavřela rok 2023 s kladným hospodářským výsledkem. Ze dvou lokalit Dolu ČSM vytěžila 1 000 125 tun uhlí a vyrazila v nich 7,7 kilometru chodeb. V roce 2024 má v plánu vydobýt 1,2 milionu tun uhlí a připravit 7,8 kilometru chodeb pro těžbu v letech 2024 – 2025.

V roce 2023 těžila OKD uhlí postupně v 10 porubech a vydobyla přes milion tun.

„Byť jsme se v roce 2023 potýkali s výpadkem těžby z důvodu důlního otřesu v jednom z porubů a další dva jsme museli z bezpečnostních důvodů uzavřít, ztrátu na plánovaných 1,1 milionu tun se nám podařilo z velké části nahradit těžbou v jiných porubech. Díky vysokému objemu prodaného uhlí, vývoji světových cen zejména u koksovatelného uhlí a nižším provozním nákladům na těžbu se nám podařilo dosáhnout zisku, uvedl Roman Sikora, generální ředitel a předseda představenstva OKD.

OKD: Bezpečnostní kampaň pro rok 2024 přináší vyšší odměny

V letošním roce plánuje OKD vytěžit 1,2 milionu tun uhlí a vyrazit 7,8 kilometru chodeb pro dobývání v dalším období. V současnosti probíhá těžba ve dvou porubech, v průběhu ledna a února k nim přibudou další dva. V přípravě jsou čtyři poruby pro druhé pololetí a již nyní razí přípravářské kolektivy chodby v rámci přípravy porubů pro rok 2025.

„Pro splnění letošního plánu, který také počítá s kladným hospodářským výsledkem, bude zásadní splnění plánovaného objemu těžby a udržení světových cen uhlí na současné úrovni. Významnou část letošní produkce energetického uhlí jsme již prodali, poptávku po koksovatelném uhlí ovlivní tržní situace koksoven a výrobců oceli v regionu střední a východní Evropy,“ doplnil Petr Hanzlík, obchodní ředitel a člen představenstva OKD.

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje cca 1,2 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s.