Plánu zamířit do energetiky nelituje

Milada Svobodová začínala na opravách bloku 6 jako takzvaný balíčkář. Foto: Sev.en Energy

V Elektrárně Počerady probíhá letošní nejvýznamnější akce – oprava bloku 5. Koordinaci a řízení za společnost Sev.en Engineering dostala na starost Milada Svobodová, sympatická a energická žena, která se podílela už na loňských opravách bloku 6.

Jak jste se dostala k práci v Sev.en Engineering?

Do skupiny jsem přišla relativně nedávno, loni v dubnu. Začínala jsem na opravách bloku 6 jako takzvaný balíčkář se specializací na balíček strojovna a parovody. Po dokončení jsem kývla na nabídku dělat něco podobného, takže v současnosti pracuji jako vedoucí projektu obnovy bloku 5 a pode mnou jsou balíčkáři, kteří řeší jednotlivé části projektu.

Pokud vím, s energetikou a strojírenstvím máte bohaté profesní zkušenosti?

Se strojírenstvím jsem přišla do styku velmi záhy. Po dokončení gymnázia jsem nastoupila jako brigádník do obrobny v tehdejších válcovnách, protože na Chomutovsku příliš příležitostí na uplatnění nebylo. Začínala jsem skutečně manuální prací, ale po pár měsících jsem se dostala na pozici asistentky ředitele, kde jsem měla na sta-
rost správu technické dokumentace firmy a tvorbu dokumentace řízení kvality. Zde jsem plně pochopila, jak fungují procesy ve strojírenství a seznámila se s technickými normami a legislativou. Pracovala jsem také ve firmě zaměřené na velké filtrační jednotky. Velkou zkušeností byl také projekt pro firmu Tchibo, kde jsem řídila přesun celé výrobní technologie z Holandska do Čech. Jednalo se o poloautomatickou výrobu dle potravinářských a ATEX norem, včetně certifikace celého procesu. S energetikou jsem přišla do styku v ČEZu, kde jsem se zabývala investicemi. Těsně předtím než jsem dostala nabídku od skupiny Sev.en, jsem se jako OSVČ věnovala práci v rodinné firmě s manželem, který převzal její řízení po mém nástupu do Sev.en Engineering.

Palivo pro Temelín bude dodávat Westinghouse

Z toho co jste naznačila, vyplývá, že se nejedná o vaše první setkání s počeradskou elektrárnou?

To je pravda. V rámci svého působení v divizi investic společnosti ČEZ jsem získala zkušenosti i s Elektrárnou Počerady. V pozici manažera kvality jsem se účastnila stavby paroplynové elektrárny v Počeradech, elektrárny v Ledvicích a komplexní opravy prunéřovské elektrárny. Měla jsem pod sebou tým lidí, se kterými jsme dohlíželi na dodavatelskou činnost. Šlo v podstatě o dost podobnou práci, kterou Sev.en Engineering zajišťuje v rámci skupiny Sev.en. Tím ale samozřejmě nechci říct, že mám detailní znalosti všech částí počeradské technologie. Pro mne je důležité, že vím, na koho se obrátit a v tomto směru, myslím, nám to funguje velmi dobře. Mým úkolem je hlavně hlídat, aby projekt byl dokončen v souladu s platnou legislativou, v požadované kvalitě, podle harmonogramu a rozpočtu. Výsledkem naší práce musí být bezpečné zařízení, které plní všechny požadované parametry provozu.

Když se řekne, že opravy bloku 5 v Počeradech zajišťuje Sev.en Engineering, co to konkrétně znamená?

Naše práce začíná spoluprací na zpracování záměru projektu. Velmi úzce spolupracujeme s kolegy z útvaru péče o zařízení (POZ), kteří nám dávají konkrétní zadání, co by se mělo opravit. Na základě jejich požadavků připravíme projekt, uzavřou se smlouvy s dodavateli a pak již nastupuje realizační část. Předání hotového díla předchází finální kontroly a celkové seřízení zařízení. S kolegy z POZ úzce spolupracujeme po celou dobu realizace, neboť elektrárna potřebuje v rámci odstávky provádět další dílčí opravy, takže je nutná neustálá koordinace a komunikace, doplňování dokumentace. Musím dodat, že spolupráce s kolegy z elektrárny funguje v Počeradech velmi dobře a v přátelské atmosféře.

Dokážete odhadnout, kolik lidí se na opravách bloku 5 podílí?

To se dá jen velmi těžko. Náš tým má zhruba 15 až 20 lidí, podle fáze projektu. Hlavních dodavatelských firem je také kolem patnácti, ale dalších subdodavatelů je spousta. Bez nadsázky se dá říct, že se na díle vystřídají tisíce lidí. A jejich koordinace i například z hlediska bezpečnosti práce není úplně jednoduchá.

Jaké údaje příznivci OZE tají? (2)

Baví vás energetika?

Energetika mě vysloveně baví, i když život mě nasměroval úplně jinam, než jsem sama chtěla. Představovala jsem si, že bych se mohla věnovat módnímu designu a záležitostem přece jen o něco jemnějším. Rozhodně toho ale nelituji, protože mě má současná práce baví a krása se dá najít i v opravách elektrárenských bloků.

Čemu se věnujete, když zrovna neopravujete elektrárnu?

Občas pomáhám manželovi ve firmě, a když zbyde čas, rozděluji ho jako asi většina žen mezi dům, zahradu a rodinu. Mám ale i spoustu kreativních koníčků a rozdělanou řadu věcí. Ráda pracuji se dřevem, řezbařím, vyrábím šperky. Na své zájmy bych potřebovala tak tři další životy. Mám tři děti a od nejstaršího syna už mám dvě vnoučata, takže časově to skutečně není snadné zvládnout.

Práce na bloku 5 by měly definitivně skončit kolem Vánoc, už máte představu, co budete dělat pak?

Výhled, co se bude dít, už mám. Předám práci kolegovi a posunu se na trochu jinou pozici. Aktuálně probíhá celá řada legislativních změn v oblasti vyhrazených technických zařízení. Po zhruba 53 letech jde o zásah do hlavních zákonů, které se vztahují k naší práci. A půjde o to sjednotit ve skupině přístup k těmto záležitostem a zapracovat všechny legislativní změny, které jsou skutečně rozsáhlé. Začínám na některých věcech pracovat už nyní, protože jejich platnost začne prvního července. Aktuálně připravuji první prezentace pro ředitele elektráren.