Doba čtení:1 m, 22 s
Diamo je státní podnik, který se zabývá zahlazováním následků těžby uranu, rud a černého uhlí. Foto: wikipedia.org

Státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) se sloučí s dalším státním podnikem Diamo a stane se jeho odštěpným závodem. Diamo, které je z obou podniků větší, převezme veškerý majetek PKÚ. Původní státní podnik Palivový kombinát Ústí zanikne. Vyplývá to z podkladů pro dnešní jednání vlády, která zprávu o plánované fúzi dostane pro informaci. Obě firmy se zabývají zahlazováním následků hornické činnosti.

Hlavní přínos fúze obou podniků je především ve větší transparentnosti a jednotném přístupu státu k problematice zahlazování následků hornické činnosti, ochraně zájmů státu v oblasti strategických surovin, nakládání s majetkem státu nebo hospodárného nakládání s prostředky ze státního rozpočtu, popřípadě jinými národními finančními zdroji,“ napsalo v předkládací zprávě materiálu ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Čtěte také:
Heřmanickou haldu budou rozebírat až 15 let
Sanaci hald po těžbě černého uhlí vyřeší komise

Diamo je státní podnik, který se zabývá zahlazováním následků těžby uranu, rud a černého uhlí. Je členěn na ředitelství a šest odštěpných závodů pokrývajících celou ČR vyjma severozápadu Česka. PKÚ se zabývá zahlazováním následků po těžbě hnědého a černého uhlí a ropy v severozápadních Čechách, oblasti Trutnova, Kladna a Hodonína. Současná velikost PKÚ podle MPO odpovídá velikosti i organizačnímu členění odštěpných závodů Diama.

Vznikne jediný partner státu s významnou odborností pro řešení zvláštních potřeb státu v oblasti hornictví, průzkumu, těžby, sanací, rekultivací nebo správy opuštěných důlních děl, popřípadě odstraňování důlních škod,“ dodalo v předkládací zprávě ministerstvo. Ke konci loňského roku mělo podle podkladů pro vládu Diamo 2379 a Palivový kombinát Ústí 378 zaměstnanců.