Doba čtení:1 m, 15 s
Jen samotné Srbsko vypouští podle zprávy více oxidu siřičitého než celá EU. Foto: wikipedia.org

Pouhých 18 uhelných elektráren v zemích západního Balkánu vypouští podle serveru Euractiv dvaapůlkrát více emisí SO2 než 221 uhelných elektráren EU. Zejména Bosna a Hercegovina a Srbsko pak do EU exportují levnou elektřinu, ve které není zahrnuta cena emisí skleníkových plynů.

Informace se objevila ve zprávě Asociace neziskových organizací z oblasti lidských práv a životního prostředí CEE Bankwatch Network a výzkumné organizace Centre for Research on Energy and Clean Air zprávu o emisích SO2 a NOx uhelných elektráren na západním Balkánu.

Čtěte také:
Těžaři si brousí zuby na vesmírný poklad
Budou jednou české firmy těžit ve vesmíru?

Od roku 2018 země západního Balkánu musí pod Smlouvou o energetickém společenství plnit emisní limity vyplývající z unijní legislativy stejně jako členské státy EU. Podle zveřejněné zprávy ovšem tyto země vypouštějí zhruba šestkrát více emisí, než je povoleno.

Zhruba 10 % veškeré vyrobené elektřiny z uhlí v zemích západního Balkánu je exportováno do EU. Jedná se totiž o levnou elektřinu, která není navýšená o cenu evropských emisních povolenek.

Podle zprávy by měla EU jednat a zavést uhlíkové daně na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism), které by do ceny importované elektřiny zahrnuly náklady na emise skleníkových plynů.

Zpráva CEE Bankwatch rovněž vyzývá k tomu, aby byly v energetickém společenství zavedeny vysoké pokuty za porušování limitů stanoveny a přísnější podmínky ze strany EU pro státy, které by chtěly do Unie vstoupit.