Parlamentní volby a uhlí

Politické strany a hnutí nevidí otázku těžby a využití uhlí ve svých volebních programech černě.

Zkusme před říjnovými volbami nahlédnout do volebních programů vybraných politických stran a hnutí. Mají různý rozsah, různé pojetí, promítá se do nich volební strategie i obecnější filosofie toho kterého politického subjektu. Energetice se ale nevyhýbají, protože je to téma takřka „věčné“. Snad jen s výjimkou hnutí Úsvit (v rámci našeho výběru), ale to jen proto, že jeho volební taktika staví více na jiných společenských tématech, které hýbaly Českem i Evropou.

Čtěte také:
Tajuplná uhelná lebka
Důl Jeroným odkryl nová tajemství

Průzkum volebních programů ukazuje na první pohled velmi podobné vnímání energetické problematiky dneška. Prioritami je udržení co největší energetické nezávislosti, vyváženého energetického mixu, cenové dostupnosti pro průmysl i domácnosti, podpora úsporám, podpora trendům efektivního a odpovídajícího využití obnovitelných a jiných zdrojů, které více šetří životní prostředí atd.

Z tohoto základu pak vyrůstá poměrně vstřícné hodnocení, jakým způsobem se má v budoucnu nakládat s uhlím. Žádné kotrmelce, ale zachování těžby a využití uhlí v energetice s postupným snižováním jeho podílu na energetickém mixu, jak se budou vyčerpávat uhelná ložiska a jak budou dožívat uhelné elektrárny. Uhlí je převážně ceněno jako dostupný domácí zdroj, který pomáhá bránit vzniku větší energetické závislosti.

Podobné je to s plynem: žádný radikální výrok o nějaké zásadní změně v dosavadním přístupu.

To spíše využití jaderné energie rozděluje politickou scénu o něco více. Většina stran, které ještě sedí v dnešním parlamentu, nicméně přijímá jádro jako patrně nevyhnutelnou alternativu, nechceme-li se vzdát poměrně slušné energetické nezávislosti.

Obnovitelné zdroje nacházejí mezi politiky v principu podporu. Jejich hodnocení je však po předchozích zkušenostech s překotnou netržní podporou spíše opatrné a střízlivé. Často se volá po narovnání cenových relací a návratu k přirozené soutěži mezi různými energetickými zdroji.

V tabulce byl dán prostor také vztahu politických stran a hnutí k novým způsobům pohonu v dopravě – k elektromobilitě. Je zajímavé, že vztah k elektromobilitě lze označit jako všeobecně kladný, přestože k němu politici dospívají někdy docela odlišnou cestou. Nemusí to být jen čistě energetická záležitost, ale je možné vycházet například z principů ochrany klimatu nebo z myšlenky udržení výroby automobilů v České republice; pak je třeba zachytit nový trend včas.

Závěrem je třeba zopakovat, že pohled do volebních programů může být pohledem pouze zkratkovitým.

Tabulka: Přibližná indikace vztahu politických stran a hnutí k energetickým zdrojům dle volebních programů.

Zdroj: volební programy politických stran a hnutí.
Pozn. Jde jen o omezený výběr stran a hnutí z 31, která budou soutěžit o přízeň voličů.

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme