Doba čtení:2 m, 45 s
V dole byla odstavena, demontována a na povrch vyklizena spousta elektrického zařízení. Foto: OKD

Statut bezpečného pracoviště získala v dubnové mimořádné celorevírní kampani BOZP v rámci Závodu Útlum– Jih jeho elektrikářská parta. Ta podle vedoucích elektrifi kace Petra Merty a úseku elektro Martina Káni nejen, že od konce těžby v lokalitách Staříč a Chlebovice neměla jediný pracovní úraz, ale ještě podávala v rámci trvalého zlepšování i návrhy na zkvalitňování bezpečnosti.

Naše práce se samozřejmě se zahájením útlumu začala od běžné praxe důlních elektrikářů zajišťujících napájení a chod rubáňových a čelbových technologií lišit. Ve zkratce se dá říci, že se paskovští elektrikáři stávají univerzálnějšími a musí umět cokoliv. Protože už nás moc nezůstalo, děláme všichni všechno. Od metalických a optických kabelů, přes veškerá čidla, telefony, kamerový systém a další Naše činnost má větší záběr, od jámy a její signalizace až po to poslední osvětlení nebo čerpadlo v omezeném zbytku revíru,“ popisoval vedoucí elektrifikace.

Čtěte také:
Soud osvobodil obžalované v kauze OKD
GDPR v podmínkách společnosti OKD

Paskovský elektroprovoz zůstal s Mertou, Káňou, předáky Radomírem Dětským a Pavlem Laníkem na třinácti lidech – šesti elektrikářích včetně revizního, třech slaboproudařích a třech technicích. „Pondělky až pátky se pracuje v první směně, ve víkendovém režimu probíhají prohlídky těžního zařízení a provádí se předepsané revize elektrozařízení, drží se permanentní domácí pohotovosti v neobsazených směnách,“ přidal vedoucí úseku elektro.

Těžištěm jeho činnosti na již nečinných lokalitách ZÚJ se staly prohlídky, kontroly, instalace a údržba čerpadel, ventilátorů pro separátní důlní díla, zajišťování osvětlení dolu a chodu signalizace jam těžních strojů na Sviadnově, Staříči i Chlebovicích, výchozí a periodické revize elektro zařízení. „Kontrolujeme složení důlních plynů včetně cejchování a funkčních zkoušek čidel systému MTA s následným prověřováním vypínacích míst v dole. Dále máme na starosti monitoring provozních hodnot a údajů, hovorové a datové spojení, kamerový systém pro centrální řídící středisko, provozujeme důlní merkaptanový systém,“ vysvětlovali Merta s Káňou.

S koncem paskovské těžby se elektrikáři podíleli i na odstavování a rozebírání technologií. „Jedna pluhová souprava šla od nás na Lazy, druhá na ČSM,“ upřesnil vedoucí elektrifi kace s tím, že se vyklízely i soupravy řízení APD1 a PROMOS, vizualizační systémy, spínací přístroje, jističe. Dále vysokonapěťové spínače, výkonové transformátory, osvětlovací tělesa, kabely a slaboproudá zařízení (čidla MTA, zařízení N1A) telefonní přístroje pro důl, elektronika důlního merkaptanového systému, komponenty ISI a kamerového systému či optických sítí.

Co se bezpečnosti týká, platí veškeré zásady jako dříve! Do práce přicházej odpočatý, při své činnosti používej jen předepsané, nepoškozené pracovní i ochranné pomůcky, buď opatrný při chůzi, dělej bez rutiny a s rozvahou,“ poznamenal Káňa k přístupu elektrikářů k BOZP. Ti vzhledem ke svým specializacím procházeli předepsanými školeními a testy (především z Vyhlášky 50/78Sb.), absolvovali stejná poučení jako jejich kolegové ve zbytku revíru a také se seznamovali se závažnými pracovními úrazy a mimořádnými událostmi. „V loňské dubnové bezpečnostní kampani byli paskovští elektrikáři také mezi nejlepšími v kategorii ostatní,“ upozornil vedoucí elektrifi kace.

V rámci úspor se uskutečňovaly také kroky ke snižování spotřeby elektrické energie, rekonstrukcí sítě se zmenšoval počet výkonových transformátorů a osvětlovacích těles na nezbytně nutné množství. „Osvětlené jsme nechali jen místa určená vyhláškou a předpisy,“ doplnil vedoucí úseku elektro.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Chrání banky klima nebo své zisky?
Strojaři se předháněli v dodávkách pro doly