Peanut Mine, jak se rekultivuje v Coloradu

Peanut mine před1_compressed

Foto: mining.state.co.us

Peanut Mine, bývalý důl, který se nachází v coloradských horách nedaleko města Crested Butte, představoval svého času pro ty, kdo se zabývali rekultivací a revitalizací zdejšího území, velkou výzvu.

Bývalý uhelný důl totiž neobsahoval jen pozůstatky po těžbě uhlí, ale také stříbra. Zatímco uhelný odpad měl tendence k samovolnému vznícení, odpad po těžbě stříbra ohrožoval blízké vodní zdroje nebezpečnými kovy a kyselinami.

Čtěte také:
Rekultivace pomáhají obrazu Mostecka
Rekultivace po hornolužicku

Ještě před tím než se vůbec začalo s rekultivací a revitalizací území, musela nejprve společnost Colorado Inactive Mine Reclamation Program (CIMRP) vytvořit celou řadu studií, aby zjistila, co se na území nachází, dokázala určit problémy, které mají souvislost s těžbou uhlí a které nikoli a teprve potom se mohlo začít pracovat na rekultivačním projektu pro Peanut Mine.

Foto: mining.state.co.us

Foto: mining.state.co.us

Jedním z důležitých rozhodnutí CIMRP bylo přizvat místní obyvatele a dát jim šanci zasáhnout do rekultivačního procesu už od samého začátku. Ve zdejší střední škole firma podpořila vznik semináře na téma rekultivací, pořádala setkání s obyvateli během vzniku rekultivačního projektu a když práce odstartovaly, pořádala na místě každý týden prohlídky. Následná revitalizace území spočívala mimo jiné v odtěžení odpadních materiálů po těžbě uhlí i stříbra, které byly navíc promíchány ve zvláštním poměru a uloženy na speciální skládku. Její podoba, i podoba území, odkud se materiál těžil, byly projektovány tak, aby žádným zásadním způsobem nepoznamenaly tvář okolní krajiny a zásahy byly co nejméně viditelné. Samozřejmě se počítalo i s vysázením travin, stromů a další zeleně tak, aby co nejvíce odpovídaly charakteru okolní krajiny. Před dokončením prací vysadili dobrovolníci v okolí Peanut Mine na 4500 stromů. O tom, že se zdejší rekultivace podařila, svědčí i ocenění za rekultivaci území, které CIMPR získala.

Mohlo by vás zajímat:
Northumberlandia – rekultivace jinak
Rekultivace Růžodolské výsypky skonči v roce 2018