Po letech nečinnosti se limity řeší zbrkle

Lom ČSA. Foto: Severní energetická

Jen několik málo dní mohly příslušné instituce vyjádřit své připomínky k řešení otázky další těžby uhlí za takzvanými limity, které navrhl ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). O dlouhodobém problému se tak nyní rozhoduje překotně. Stále navíc chybí jedna z požadovaných analýz, která se zabývá dopady těžby na ekologii. Konečné slovo bude mít vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Ministr Mládek navrhuje vládě prolomit limity na lomu Bílina, kde těží Severočeské doly ze Skupiny ČEZ. V případě lomu ČSA, kde těží Severní energetická, chce předložit analýzu potřeb případné úpravy územně ekologických limitů do konce roku 2019.

„Hospodářská komora ČR se ovšem domnívá, že rozhodnutí o lomu ČSA až v roce 2019 je příliš pozdě a mělo by být známo dříve. MPO nedisponuje dostatkem informací a podkladů, který by ho opravňoval k tvrzení, že rozhodnutí o limitech na ČSA je nejvhodnější odložit. Odklad rozhodnutí je sice možný, je však také rozhodnutím a vláda Bohuslava Sobotky by měla disponovat potřebným i informacemi o jeho důsledcích, které však v materiálu vůbec nejsou obsaženy a pravděpodobně ani nejsou k dispozici,“ sdělil serveru iUHLI.cz předseda Energetické sekce HK ČR Václav Hrabák. Zároveň upozornil na to, že doposud vůbec nebylo zjišťováno, jaké má případný odklad rozhodnutí dopady na ekonomiku další těžby na ČSA za limity, a zda je vůbec v případě odkladu rozhodnutí tato těžba ještě ekonomicky smysluplná.

Hospodářská komora ČR se domnívá, že rozhodnutí o lomu ČSA až v roce 2019 je příliš pozdě a mělo by být známo dříve

Čtěte také: Mládkovo řešení limitů jde do boje

Odložení rozhodnutí o lomu ČSA je tím vůbec nejhorším řešením, které jen prodlouží nejistotu obyvatel regionu. Návrh se nelíbí zastáncům plného prolomení ani největším odpůrcům těžby. Stále totiž nebude jasné, jestli se v budoucnu budou kvůli těžbě uhlí bourat domy. „Otevírá se tím prostor pro další spekulanty,“ řekl serveru lidovky.cz starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Upozornil na fakt, že lidé mohou ztratit zbytky důvěry a budou víc nakloněni k odprodeji nemovitostí. Ty si mohou skoupit podnikavci a při odprodeji pozemků těžařům šroubovat cenu.

Podle Těžební unie je pragmatickou a strategickou cestou pro spolehlivé zajištění energetické bezpečnosti ČR úplné zrušení územně ekologických limitů.

Podle Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) zvedne případné rozhodnutí vlády o ukončení těžby na lomu ČSA vlnu tvrdých sociálních nepokojů, jejímž adresátem bude jak vláda, tak předsedové koaličních stran. „Dle našeho přesvědčení je bilance hnědého uhlí jen s Bílinou, tedy varianta dvě, zredukována řadou opatření v těžbě a spotřebě hnědého uhlí a považujeme ji za nereálnou, “ uvedl místopředseda OS PHGN Jaromír Franta.

Pro Energetický regulační úřad (ERÚ) je v otázce zachování či prolomení těžebních limitů zásadní případný dopad do cen pro koncové zákazníky a také možný negativní vliv na energetickou bezpečnost. Nedostatek uhlí jako primární suroviny pro oblast teplárenství může přinést razantní růst vstupních nákladů tepláren a růst cen pro konečné spotřebitele, který může vést k většímu ohrožení energetickou chudobou. „Proto bychom jako úřad uvítali přesné propočty těchto dopadů a vyjadřujeme připravenost na podobné analýze spolupracovat,“ uvedl předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Nejasností ohledně plánů MPO je podle serveru lidovky.cz víc. Ostatním resortům, které měly zaslat svá vyjádření, Mládek vůbec neposkytl analýzu dopadů případného prolomení limitů na životní prostředí a lidské zdraví. K dispozici mají pouze studie vlivů na energetiku a ekonomiku, které jsou prolomení limitů nakloněny. Například ministerstvo životního prostředí proto podalo zásadní připomínku a s návrhem nesouhlasí.

Mohlo by vás zajímat:
Sochor: Uhlí je jistota, plyn drahé riziko
Zrušení limitů by byl jen první krok
Těžební unie: Existence limitů je dnes nadbytečná