Počeradské bloky obnovily certifikaci

Foto: wikipedia.org Petr Kinšt

Většina bloků Elektrárny Počerady. kterou provozuje skupina Sev.en Energy, by měla mít do konce roku novou certifikaci pro poskytování podpůrných služeb v přenosové soustavě.

Podpůrné služby poskytuje provozovateli přenosové soustavy většina velkých zdrojů a Elektrárna Počerady není výjimkou. „Primárně jsme dělali certifikaci pro bloky 5 a 6, které prošly generální opravou, a mohlo dojít ke změně některých dílčích parametrů. Postupně jsme doplnili certifikaci i pro zbývající blok 4 a ještě v průběhu prosince by měl být proces dokončen i pro blok 3, kde jsme také upravovali některé parametry, například se rozšiřoval výkonový rozsah. Zbývající blok 2 čeká certifikace až po plánované generální opravě, která začne v příštím roce,“ vysvětlil Pavel Tyrpekl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Počerady.

Audit potvrdil akreditaci pro laboratoř v Počeradech

Provozovatel přenosové soustavy v ČR, společnost ČEPS, musí udržovat frekvenci a napětí v přenosové soustavě na hodnotách definovaných Kodexem PS a garantovat nepřetržitost dodávky v odběrných místech. Jinak řečeno, je nutné udržet rovnováhu mezi výrobou a spotřebou. K tomu je potřeba určitý pohotovostní regulační výkon, ale protože provozovatel přenosové soustavy nesmí ze zákona vlastnit žádné zdroje elektrické energie, musí si je rezervovat na základě smluv s jednotlivými výrobci. Výrobci poskytující podpůrné služby se zavazují udržovat nasmlouvaný výkon, který splňuje kvalitativní požadavky dané přenosové soustavy v pohotovosti a v případě potřeby jej poskytnout.