Doba čtení:2 m, 38 s
Na uhlíkovou neutralitu teď EU nemá peníze, říkají čeští poslanci ve svém usnesení. Foto: Pixabay.com

Vláda má iniciovat změnu „klimatických cílů“, které prosazují orgány Evropské unie. Vyzývá ji k tomu sněmovní Výbor pro evropské záležitosti.

„Příliš ambiciózní cíle takzvané Zelené dohody a navazujícího investičního plánu nebyly ze strany EU realisticky finančně pokryty ani před vypuknutím krize související s COVID-19. Dnes je však zcela zřejmé, že budou evropské předlužené ekonomiky hledat složitě zdroje na mnohem aktuálnější potřeby,“ konstatuje poslanec Jan Skopeček (ODS). I proto s Janem Zahradníkem (ODS) navrhl sněmovnímu Výboru pro evropské záležitosti, aby proti Dohodě vystoupil. A poslanci souhlasili.

Čtěte také:
Česko by mělo odstoupit od Zelené dohody
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

„Je nezbytné z důvodu ohrožení konkurenceschopnosti evropských ekonomik a nedostatku prostředků ve veřejném i soukromém sektoru k nákladnému přechodu na uhlíkově neutrální EU odmítnout a výrazně přehodnotit Zelenou dohodu pro Evropu a na ni navazující Investiční plán pro udržitelnou Evropu,“ uvádí se v usnesení výboru sněmovny. Jde o zřejmě dosud nejostřejší vystoupení proti nové ekologistické doktríně, které vzešlo z tuzemského parlamentu.

Současně s jistými výhradami vůči Zelené dohodě vystoupil i senát, který vyzval vládu, aby s Evropskou komisí vyjednala zmírnění dopadů na teplárenství a také zajištění konkurenceschopnosti firem ze zemí EU. Senát „žádá vládu, aby neprodleně zahájila jednání s Evropskou Komisí, aby součástí nových regulací byla účinná opatření zajišťující konkurenceschopnost podniků EU vůči třetím zemím s volnější environmentální legislativou a opatření na zmírnění ekonomických dopadů revize obchodování s emisemi (EU ETS) na teplárenství, na které je v ČR připojeno 3,5 milionu obyvatel,“ píše ve svém usnesení senát (zde, zpráva iUHLI zde).

Postoj navrhovatelů z Výboru pro evropské záležitosti je však daleko konkrétnější a tvrdší, než deklarovaný postoj senátu.

„Zelenou dohodu pro Evropu by bylo nejvhodnější v její nynější podobě odmítnout, nebo alespoň výrazně revidovat a přehodnotit. Ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 bylo jasné, že jde o dokument jdoucí proti fyzikálním a ekonomickým zákonitostem, který bude stát občany obří náklady. Dokument, který dodatečnými nákladnými regulacemi ohrozí konkurenceschopnost průmyslu v evropských zemích a tedy i velký počet pracovních míst,“ vysvětluje svůj názor Jan Zahradník.

„Zelená dohoda je od začátku velmi zideologizovaný projekt, který jde proti zájmům občanů České republiky. Nenechme si namluvit, že kdo je proti Zelené dohodě, je proti kvalitnímu životnímu prostředí,“ dodává Jan Skopeček, který zároveň vyzývá k péči o krajinu.

Usnesení sněmovního výboru má být impulzem pro českou vládu. Může ovšem být i významným signálem ostatním poslancům. Protože právě poslanci národních parlamentů budou o přijetí celé Zelené dohody nakonec hlasovat. Zatím je na tahu vláda. „Teď je míč na straně vlády, aby přijatá usnesení vyslyšela a začala v zájmu občanů ČR na evropské půdě jednat,“ upozorňuje poslanec Zahradník.

Zpráva o usnesení výboru zatím není umístěná na stránkách sněmovny, ani o něm nereferovala média hlavního proudu. Informace je dostupná například zde. Na stránkách senátu se pak můžete seznámit s českou verzí dokumentu „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu“. Dostupný je zde.

Přečtení Zelené dohody si redakce iUHLI.cz dovoluje doporučit všem čtenářům.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa