Poslankyně: Proč se stále lže?

Doba čtení:2 m, 49 s

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Foto: kscm-most.cz

Přinášíme nekrácený komentář poslankyně Hany Aulické Jírovcové (KSČM) v Haló novinách, která shrnuje argumenty pro prolomení či zachování těžebních limitů v severních Čechách.

V současné době hýbe především politickou scénou téma prolomení těžebních limitů na Dole ČSA a také na Dole Bílina. Jako rodačku z Mostu, kde žiji celý život, mne tato problematika zajímá nejen z pozice političky, ale také jako občanku, která čeká, jak dopadne vládní rozhodnutí.

O prolomení limitů pro těžbu hnědého uhlí se hovoří vlastně od jejich stanovení vládním usnesením č. 444 z roku 1991. Bohužel se nechalo tak očekávané rozhodnutí prolomit, či neprolomit na dobu, kdy již nehovoříme o rozhodnutí v poslední minutě, ale již se bavíme o pár minutách po dvanácté. Vláda rozhodnout tento rok musí, ať už pro, nebo proti. Je to zásadní stanovisko pro celou Českou republiku, a především pro Ústecký kraj a mostecký region.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si nechalo jako zásadní podklad pro své rozhodnutí vypracovat analýzy, které hovoří, zda uhlí za limity ČR potřebuje, nebo ne. Jaké bylo však překvapení, když se tyto analýzy zveřejnily a ve všech čtyřech variantách, které byly nastoleny, bylo jasné tvrzení, že uhlí za stanovenými limity potřebujeme. Pan ministr náhle obrátil a prohlásil, že k těmto analýzám nebude ve svém rozhodnutí přihlížet. Pak však vyvstává otázka, z koho si pan ministr dělá legraci, jak se může postavit před občany ČR a říkat, že má zájem v rámci svého resortu udělat pro ČR to nejlepší, když mění svá prohlášení, jak se to právě hodí?

Další zásadní otázka je, jak se k tomuto rozhodnutí postaví premiér Sobotka. Má jedinečnou možnost dodržet sliby nejen svých kolegů z kraje a regionu, a ukázat tím rozhodnost a myšlení vrcholného politika, nebo dá zelenou rozhodnutí, které bude mít ekonomický a sociální dopad pro naši republiku a především region. Při jednáních na úrovni regionu, kraje i Poslanecké sněmovny, na seminářích a diskusích se stále setkávají dva tábory. Pro prolomení a proti prolomení.

Argumenty mají samozřejmě obě strany, ale kdo má vlastně pravdu? Ústecký kraj je s těžbou spjatý. Veškerý průmysl byl budován na základě těžby hnědého uhlí. Po ukončení druhé světové války byl region prakticky bez obyvatel a díky rozšiřující se těžbě uhlí a navazujícího odvětví se přistěhovali občané ze všech koutů Československa. Struktura občanů je oproti ostatním krajům specifická a odpovídá historii vývoje kraje.

Bohužel, v důsledku postupného tlumení těžby a ukončení činnosti dalších zásadních zaměstnavatelů se dostalo Mostecko na přední místa nezaměstnanosti v ČR. Ano, je pravda, že Ústecký kraj pomáhal dlouhá desetiletí celému Československu a tyto dlouholeté dluhy by měly být kraji a regionu navráceny. Ale vládě se nechce. Neslyší na odborná stanoviska, studie, má vlastní názor. Pak se však ptám, v jakém a koho zájmu vláda rozhoduje? V zájmu občanů této země, nebo v zájmu svých a několika lobbistických skupin, které se třesou na možné stamilionové výdělky? Proč neřekneme občanům pravdu, proč se stále lže nebo překrucují skutečnosti, proč se konečně nerozhodne podle odborných argumentů?

Sama nevím, jak již odpovídat, to vědí jen představitelé vlády a vládní koalice. Já si stále opakuji, že naděje umírá poslední, a i když jsou zatím v přesile tvrzení o záměru neprolomit limity, bojujeme ze všech sil, aby rozhodnutí o těžebních limitech bylo především v nejlepším zájmu této země, pro naše občany. Stále věřím, že se to podaří.